Online „Płatność Wuuff” i wystawianie ocen

Chciałbyś dodać ogłoszenie sprzedaży psa?
Wskazówki dla hodowców

KODEKS ETYCZNY

Kodeks Etyczny Sprzedawcy

Hodowle i hodowcy (póżniej nazywani Sprzedawcą), którzy na portalu wuuff.dog oferują na sprzedaż psy, zobowiązani są zaakceptować i spełniać zasady i warunki ustalone w Kodeksie etycznym. Brak akceptacji Kodeksu etycznego lub jego łamanie pociąga za sobą wykluczenie hodowcy z portaglu Wuuff.

Oświadczam i gwarantuję, że psy w mojej hodowli/będące moją własnością trzymam zgodnie z ustawą z 1998 r. nr. XXVIII. § 4 o ochronie zwierząt. („Hodowca ma obowiązek pielęgnować swoje zwierzęta, jak na dobrego gospodarza przystało, zgodnie z potrzebami danej rasy i gatunku, dbać o warunki życia odpowiadające potrzebom fizjologicznym.”)

Osobom zainteresowanym dostarczam możliwie najdokładniejszych i najbardziej adekwatnych informacji o wyglądzie, cechach charakterystycznych, stanie zdrowia, cechach spodziewanych dla danej rasy, hodowanej przeze mnie.

Celem hodowli jest zachowanie, udoskonalenie, dbanie o zachowanie cech charakterystycznych i zdrowia danej rasy. Pary hodowlane dobieram mając na względzie te cele.

Jestem świadom problemów zrowotnych rasy hodowanej przeze mnie, do hodowli włączam wyłącznie psy wolne od tych problemów zdrowotnych. Jednostki, o których mam wiedzę, że są chore wykluczam z hodowli.

Świadomie nie udzielam klientom błędnych informacji, umieszczam ogłoszenia na podstawie rzetelnej wiedzy i załączam prawdziwe zdjęcia szczeniaków i ich rodziców wystawianych na sprzedaż.

Przy przyjęciu szczeniaka do hodowli, biorę pod uwagę wiek psa. Nie przyjmuję do hodowli zbyt młodych szczeniaków, psów lub suczek, które są jeszcze na etapie rozwoju. Ponadto nie kryję takich suk, które ze względu na swój dojrzały wiek nie będą w stanie donosić ciąży, ani wychować młodych. Z tego samego powodu nie kryję suki takim psem, od którego nie można oczekiwać zdrowych szczeniąt. W związku z przyjmowaniem psów do hodowli uznaję jako obowiązujące mnie zasady Ogólnego Programu Hodowlanego Stowarzyszenia MEOE(*), szczególnie lecz nie wyłącznie przepisy odnoszące się do ograniczeń wiekowych w hodowli. Uznaję za obowiązujące mnie zasady Ogólnego Programu Hodowlanego Stowarzyszenia MEOE także wtedy, jeżeli nie zamierzam rozpocząć procedury rejestracji rodowodu.

Spełniam warunki i odpowiadam wymogom wszystkich przepisów, które obowiązują na terenie Węgier i są związane z utrzymaniem i hodowlą psa. (Odnosi się to szczególnie ale nie wyłącznie do ustawy nr. XXVIII. z roku 1998 o ochronie zwierząt, ustawy nr. II. z roku 2012 (Kodeks Wykroczeń) i ustawy nr. V z 2013 r. (Kodeks Ciwilny), ponadto do dotyczących mnie przepisów samorządowych.)

Gwarantuję, że dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury rejestracji rodowodu MEOESZ lub FCI i inne potrzebne dokumenty złożone do Organizacji Hodowców (rodowód rodziców, karta zdrowia, tytuły uzyskane na wystawach, wyniki kontroli hodowli, liczba szczeniaków, daty ich urodzenia itd.) są zgodne ze stanem faktycznym.

Szczeniaki urodzone w hodowli mogą być oddane właścicielowi najwcześniej w 8 tygodniu życia, po 2 szczepieniach i odrobaczeniu i po umieszczeniu mikrochipów. Jeżeli sprzedany szczeniak zostanie wywieziony za granicę, uwzględniam i dochowuję przepisów prawnych dotyczących przewozu psów.

Opowiednio do moich możliwości i wiedzy dokonuję wyboru komu sprzedam psa z mojej hodowli. Uczynię wszystko, aby zdrowie, rozwój i bezpieczeństwo psów pochodzących z mojej hodowli były zapewnione w przyszłości także przez ich nowych właścicieli.

Oświadczam, że dane właścicieli psów z mojej hodowli zostaną udokumentowane i dokumentacja zostanie zachowana przynajmniej przez 5 lat.

Oświadczam, że nie jestem handlarzem psów. Na stronie wuuff.dog oferuję na sprzedaż wyłącznie takie psy, których jestem właścicielem.

Przy odbiorze psa przekazuję wszyskie dokumety, które zostały ujęte w ogłoszeniu, i których koszt jest uwzględniony w cenie psa. (Obowiązkowe: mikrochip, książka zdrowia, do której należy wpisać datę umieszczenia mikrochipów, miejsce mikrochipa, typ obowiązkowych szczepień i odrobaczeń. Nieobowiązkowe: rodowód, pedigree export, gwarancja hodowcy, paszport, świadectwo lekarskie). Jeśli pies ma rodowód, ale jeszcze nie otrzymałem go z Organizacji Hodowców, gwarantuję, że jak tylko go otrzymam, to w ciągu 7 dni roboczych zostanie on przekazany nowemu właścicielowi. Przy odbiorze psa ustnie informuję klienta o zasadach należytej opieki nad psem i jeżeli jest to możliwe, przesyłam te informacje w formie pisemnej (e-mail) do klienta.

Oświadczam, że jeżeli wystawiam na sprzedaż szczeniaka z rodowodem, to do 5 miesiąca życia szczeniaka przekażę do odpowiedniej Organizacji Hodowców kartę zgłoszenia miotu wraz z odpowiednią dokumentacją konieczną do rozpoczęcia procedury rejestracji rodowodu, w celu jego wydania dla Kupującego w oczekiwanym terminie.

Zwracamy uwagę klientów na to, że w ciągu 48 godzin należy zawieźć psa do weterynarza (polecam weterynarza). Jeżeli weterynarz zdiagnozuje chorobę dziedziczną lub genetyczną, a klient się rozmyśli i wycofa się z kupna, oświadczam, że przyjmę psa z powrotem. W takiej sytuacji klient może wybrać innego szczeniaka z miotu lub otrzyma zwrot pełnej kwoty. Warunkiem tego jest opinia wydana przez poleconego przeze mnie weterynarza, która potwierdzi opinię wydaną przez innego weterynarza.

Oświadczam i gwarantuję, że szanuję dobrą reputację innych hodowców i ogłoszeniodawców, nie przekazuję nieuzasadnionych wiadomości lub informacji, które mogą prowadzić do utraty przez nich zaufania, nie przekazuję fałszywego obrazu rzeczywistego stanu rzeczy.

Oświadczam, że akceptuję niniejszy Kodeks Etyczny Sprzedawcy i uznaję go za wiążący.

Niniejszy Kodeks Etyczny Sprzedającego, znajdujący się na stronie internetowej, wchodzi w życie w momencie jego wpisu (16/12/2016) i pozostaje ważny do czasu cofnięcia go lub do jego zmiany.

Kodeks Etyczny Kupującego

Klienci (później Kupujący), którzy wybierają lub kupują psa przez stronę internetową wuuff.dog, mają obowiązek zaakceptować oraz spełnić warunki i reguły zawarte w Kodeksie etycznym.

Oświadczam, że jako odpowiedzialny przyszły właściciel psa, przed odebraniem wybranej rasy zdobywam informacje na temat cech charakterystycznych rasy, utrzymania psa lub o możliwych chorobach specyficznych dla danej rasy. Informacje zdobywam od weterynarza, hodowcy, związku danej rasy. Biorąc pod uwagę uzyskane informacje, podejmuję decyzję o tym, czy mogę spełnić zadania związane z wybraną przeze mnie rasą.

Podczas zbierania informacji dbam o dobrą reputację innych hodowców, nie przekazuję nieuzasadnionych wiadomości lub informacji, nie przekazuję informacji opartej na braku zaufania, nie przekazuję fałszywego obrazu rzeczywistego stanu rzeczy. Nie oczekuję od hodowcy, żeby oceniał innego hodowcę.

Oświadczam, że przygotuję swoją rodzinę i dom na przyjęcie nowego mieszkańca. Zanim kupię i zanim zabiorę do domu nowego pupila, omówie to z członkami rodziny, mieszkającymi ze mną w jednym gospodarstwie domowym. Zapoznam ich z charakterystycznymi cechami i zachowaniem wybranej rasy. Uczynię swój dom bezpiecznym dla psa, dla rodziny i dla gości (np.budowa i wzmocnienie ogrodzenia), ponadto przygotuję dom na przybycie psa (sprzęt i zabawki dla psów, karma dla psów itd.).

Oświadczam i gwaranuję, że informuję hodowcę zgodnie z prawdą do jakich celów kupuję psa (hobby, wystawa, ochrona, itd.).

Przyznaję, że hodowca zna najlepiej psy ze swojej hodowli, zrozumiem jeżeli hodowca zaoferuję mi inną rasę, jeżeli wybrany przeze mnie pies nie jest odpowiedni do moich celów (np. duży, powolny pies do szybkich sportów itd.).

Podczas zakupów i zbieraniu informacji (kontakty telefoniczne, mailowe, spotkania osobiste) szanuję innych, nie narzucam się i szanuję prawo hodowcy do życia prywatnego. Nie odwiedzam hodowcy bez zaproszenia czy wstępnego zawiadomienia, ani nie dzwonię w późnych godzinach, chyba, że jest to uzasadnione.

Oświadczam, że po odbiorze szczeniaka zakończonym sukcesem, oceniając na stronie internetowej wuuff.dog jakość usług, pomogę przyszłym klientom w podjęciu decyzji i uzyskaniu rzetelnych informacji na podstawie moich ocen.

Oświadczam i gwarantuję, że podczas wpisywania ocen będę się opierał tylko i wyłącznie na faktach i w żadnej ocenie nie będę odbiegał od rzeczywistości ani w kierunku pozytywnych, ani negatywnych ocen.

Dokładam starań, aby zakupić psa, który pochodzi od pary rodziców, którzy przeszli odpowiednie badania przesiewowe. Akceptuję, że badania przesiewowe rodziców nie stanowią 100% gwarancji na to, że szczeniak też jest zdrowy.

Jestem świadom tego, że ponoszę odpowiedzialność jeżeli zakupię psa pochodzącego od rodziów, którzy nie byli poddawani badaniom przesiewowym i jeżeli pies będzie chory.

Mam świadomość i akceptuję fakt, że pies nie jest efektem seryjnej produkcji, tylko jest żywą istotą. W związku z tym pies może posiadać takie cechy genetyczne, na które hodowca nie miał wpływu.

Akceptuję, że pies mimo starannej opieki może zachorować, tak samo jak małe dziecko. Po odbiorze psa, w przypadku choroby takiej jak biegunka, przeziębienie, czerwone oczy od wiatru, itd. będe działał według mojej najlepszej wiedzy, będe leczył psa i nie będę rządał od hodowcy odszkodowania. Akceptuję, że choroby tego rodzaju nie uzasadniają zwrotu psa.

W późniejszym okresie, w każdym przypadku poinformuję hodowce o problemach i będę z nim współpracował w celu ich rozwiązania.

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za odpowiedne utrzymanie, opiekę nad psem, za jego rozwój i bezpieczeństwo. Jeśli nie spełnię którego ze swoich obowiązków a pies zachoruje lub się zgubi, to ja będę za to odpowiedzialny. Zapewniam psu odpowiednie badania, w razie zagubienia poszukiwanie i zapewniam mu okoliczności odpowiednie do powrotu do zdrowia.

Oświadczam, że akceptuję Kodeksu Etyczny Kupującego i jest on dla mnie wiążący.

Niniejszy Kodeks Etyczny Kupującego , znajdujący się na stronie internetowej, wchodzi w życie w momencie jego wpisu (16/12/2016) i pozostaje ważny do czasu cofnięcia go lub do jego zmiany.