KODEKS ETYCZNY

Chciałbyś dodać ogłoszenie sprzedaży psa?
Wskazówki dla hodowców

KODEKS ETYCZNY

Wuuff został stworzony po to, aby ułatwić kontakt między etycznymi hodowcami oraz osobami, które chcą dokonać odpowiedzialnego wyboru i zakupu psa. Realizacja tego celu jest także naszym wkładem w walkę z pseudohodowlami i fabrykami szczeniąt.

Aby to osiągnąć, prosimy, aby każdy hodowca psów rasowych zaakceptował i zastosował się do standardów moralnych określonych w poniższym Kodeksie Etycznym, niezależnie od tego, czy planuje ogłosić swojego psa na Wuuff, czy poza naszym portalem

Wszystkie hodowle oraz wszyscy hodowcy korzystający z naszej strony muszą zastosować się do poniższego Kodeksu Etycznego. Jeśli jakakolwiek osoba zostanie oskarżona o łamanie poniższych zasad, będziemy zmuszeni do przyjrzenia się tej sytuacji. Jeżeli okaże się, że oskarżenia są zasadne, wskazany hodowca zostanie usunięty z Wuuff.

Kodeks Etyczny Hodowcy

Celem mojej hodowli jest zapewnienie zdrowia rasy oraz ciągłości jej charakterystyki. Zawsze biorę to pod uwagę, wybierając pary hodowlane.

Znam charakterystykę danej rasy oraz związane z nią kwestie zdrowotne. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby uniknąć problemów, które mogą wystąpić podczas rozmnażania psów.

Działam zgodnie z wytycznymi klubu hodowlanego, w którym jestem zarejestrowany. Stosuję się do wszystkich przepisów ustanowionych przez klub-matkę, jeśli chodzi o hodowlę psów oraz ich rozmnażanie.

Gwarantuję, że miejsce, w którym trzymane są psy oraz moja posiadłość są zgodne z wymogami i standardami określonymi w Ustawie o Ochronie Zwierząt obowiązującej w moim kraju.

Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie na wuuff.dog informacje są tak dokładne, jak to możliwe, i że przedstawiłem wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące psa. Zawierają się w tym m.in. informacje o mojej hodowli, o mnie, a także o moich psach, ich zdrowiu, osiągnięciach oraz tytułach wystawowych. Gwarantuję także podanie prawdziwych informacji o charakterze i oczekiwanych cechach szczeniąt. W żadnym wypadku celowo nie podam nikomu mylnych informacji (zarówno potencjalnemu klientowi, jak i nowemu właścicielowi psa).

Gwarantuję, że wszystkie moje psy otrzymały niezbędne szczepienia oraz zostały odrobaczone pod moją opieką, nie później niż w 8 tygodniu życia. Zostały im wszczepione microchipy, które następnie przerejestrowano na nową rodzinę. Jeśli wybrany pies zostanie przekazany za granicę, zastosuję się do odpowiednich zasad transportu psów.

Ostrożnie wybiorę oraz przyuczę każdego potencjalnego właściciela psa, aby mieć pewność, że jest to osoba odpowiednia dla danej rasy, która zapewni jej najlepszą możliwą opiekę oraz warunki. Poradzę nowemu właścicielowi, jak wychować psa i z przyjemnością pomogę mu w przyszłości w razie jakichkolwiek problemów.

Oddając psa, zobowiązuję się do przekazania nowemu właścicielowi wszystkiego, co zostało wymienione w ogłoszeniu. Po przekazaniu psa poinformuję właściciela o wszystkim, co trzeba wiedzieć o opiece nad danym psem. Jeśli to możliwe, zapewnię te instrukcje na piśmie.

Ponoszę odpowiedzialność za przekazanie rodowodu lub metryki urodzenia, w zależności od tego, co zostało zagwarantowane w ogłoszeniu. Upewnię się, że te dokumenty trafią do nowego właściciela. Jeśli nie będą one jeszcze gotowe i dostępne w momencie przekazania psa, zrobię wszystko, co możliwe, aby przyśpieszyć ten proces.

Upewnię się, że kupujący zdaje sobie sprawę z tego, że pies powinien zostać zabrany do weterynarza w ciągu 48 godzin po jego przekazaniu (jeśli to możliwe, polecę konkretnego weterynarza).

Zobowiązuję się do szanowania i utrzymywania dobrej reputacji innych hodowców oraz całej społeczności hodowlanej. Nie będę podawać fałszywych, bezpodstawnych lub negatywnych informacji o innych hodowcach i nie będę przekazywać informacji, które mogą wzbudzać brak zaufania.

Oświadczam, że akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego Kodeksu Etycznego. Niniejszy Kodeks Etyczny wchodzi w życie w momencie jego wpisu (18.04.2018) i pozostaje ważny do czasu cofnięcia go lub do jego zmiany.