Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto všeobecné provozní podmínky, dále jen VPP, popisují práva a povinnosti Wuuff Kft coby provozovatele webové stránky s adresou wuuff.dog (registrační číslo firmy: Cg.13-09-118887, kancelář registrace: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.) – dále jen: Poskytovatel služeb – a práva a povinnosti zákazníka který elektronickou službu používá – dále jen: Uživatel.

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SLUŽEB

Název: Wuuff Kft.

Registrováno v kanceláři: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.

Registrační číslo firmy: 13-09-184810

Název úřadu pro registraci a kontrolu údajů: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Okresní soud v Budapešti)

Číslo plátce daní poskytovatele služeb: 25843480-2-13

Telefonní číslo poskytovatele služeb: +36 30 384-5524

Webová stránka poskytovatele služeb: wuuff.dog

Emailová adresa poskytovatele služeb: help@wuuff.dog

2. INFORMACE

Tím, že uživatel začne používat webovou stránku, zároveň souhlasí s VPP a s prohlášením o ochraně soukromí. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a souhlasí s tím, že jsou pro něj závazné.

Tyto VPP nabývají účinnosti od 17. Prosince 2016 do data jejich zrušení nebo aktualizace.

Tyto VPP jsou k přečtení na webové stránce poskytovatele služeb wuuff.dog, a jsou ke stažení kliknutím na odkaz https://wuuff.dog/hu/aszf. Tyto VPP byly vytvořeny poskytovatelem služeb. Uživatel s nimi souhlasí prostřednictvím elektronického podpisu a přijímá je po přečtení online. VPP slouží stejně jako psaná smlouva, která je k dispozici a může být uzavřena pouze v Češtině. Poskytovatel služeb není vázán žádným kodexem chování.

Oficiálním jazykem webové stránky je Čeština. Veškerá komunikace s provozovatelem a veškeré požadavky by měly být prováděny buď v Češtině nebo v Angličtině.

Tyto VPP platí pro všechny elektronické služby, poskytované na území České republiky a používané na území České Republiky nebo v zahraničí, které jsou přístupné přes reklamní stránky, umístěné na webu wuuff.dog, (dále jen webu). VPP rovněž platí pro všechny transakce, které proběhnou z území České Republiky nebo na území České Republiky nebo v zahraničí, mezi stranami, definovanými v této smlouvě. Koupě, uskutečněné na stránce jsou regulovány vyhláškou CVIII z roku 2001 o určitých konkrétních aspektech elektronické aktivity a služeb a informací o nich (dále Ektv), a kapitolou IV vládního nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech pro smlouvy, uzavírané mezi zákazníkem a prodejcem v souladu s Nařízením o právech zákazníka 2011/83 26.), Council and Act V z roku 2013 občanského zákoníku České Republiky.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo organizace. Jakýkoliv návštěvník webové stránky, registrovaný i neregistrovaný, se považuje za uživatele.

Všichni registrovaní uživatelé, kteří si prostřednictvím stránky rezervují nebo koupí psa, nabízeného v inzerátech, je pokládán za zákazníka.

Inzerent je registrovaný uživatel, který na stránku nahraje inzerát a který je majitelem nabízeného psa, nebo který je majitelem psa k umístění inzerátu pověřen.

Na naší stránce je dovoleno nabízet pouze čistokrevné psy s rodokmenem. Inzerent je povinen zaručit, že nabízený pes je zdravý a má všechna očkování a všechny dokumenty vzhledem ke svému věku.

3. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Inzertní stránka, provozovaná wuuff.dog je zaměřena na prodej psů. Psy, nabízené na stránce, je možné koupit online přes stránku nebo osobně na základě kontaktních informací, poskytnutých inzerentem.

Kterýkoliv uživatel může na stránce vyhledávat zdarma a kontaktovat uživatele, kteří zveřejnili inzeráty. Na stránce se může zaregistrovat kterýkoliv uživatel a začít inzerovat, nakupovat, a v případě úspěšné koupě také hodnotit druhou stranu. Poskytovatel služby svým uživatelům nabízí na wuuff.dog inzertní rozhraní, kde je možné pravidelně nabízet živé psy. Uživatel může umístit inzerát na prodej živého psa přes administrátorské rozhraní, které zdarma poskytne Poskytovatel služby.

Prohlížení stránky, umisťování inzerátů, kontaktování uživatele (na základě poskytnutých kontaktních informací) a vyhledávání na stránce je zdarma. Uživatel platí pouze v případě, že si skrze stránku rezervuje nebo koupí psa (Viz Ceny).

4. REGISTRACE

Uživatel jednoduše klikne na položku Registrace v menu, a vyplní zobrazený formulář. Poskytovatel služby bude informovat uživatele o úspěšné registraci a prostřednictvím emailu mu pošle aktivační odkaz s potvrzením registrace. Uživatel může svou registraci kdykoliv zrušit zasláním emailu na adresu help@wuuff.dog. Rovněž je možné registraci smazat přímo po přihlášení na stránku za předpokladu, že nemá v systému nahrán žádný aktivní inzerát. Jakmile je registrace uživatele smazána, jsou zároveň ze systému okamžitě smazány i všechny údaje uživatele. Tato akce nicméně nesmaže data a dokumenty, které se vztahují k předchozím vloženým inzerátům nebo nákupům. Smazaná data nelze obnovit. Uživatel se zavazuje poskytnout během registrace skutečné osobní údaje.

Jestliže se ukáže, že údaje, poskytnuté při registraci, jsou falešné, má poskytovatel služby právo registraci smazat bez předchozího oznámení. Poskytovatel služby má rovněž právo vyloučit uživatele, který opakovaně zakládá falešné profily, nebo poskytuje z jakéhokoliv důvodu nedůvěryhodné údaje. V takovém případě nemá uživatel právo žádat náhradu škody, naopak je povinen zaplatit případnou újmu, která jeho jednáním vznikla poskytovateli služby.

5. INZEROVÁNÍ ZDARMA

Po registraci na stránce má uživatel právo umisťovat inzeráty, rezervovat si psy na dobu 24 hodin, a zaplatit zálohu nebo plnou cenu přes speciální rozhraní. Uživatel může na stránku umístit neomezený počet inzerátů. Inzeráty může uživatel nahrát přes administrátorské rozhraní, které poskytovatel služby nabízí.

Uživatel si je vědom, že nahráním nelegálního inzerátu se vystavuje případnému právnímu postihu.

Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel služby může na emailovou adresu, uvedenou při registraci, zasílat automatické zprávy ohledně potvrzení nahraného inzerátu, jeho stavu, aktualizaci a podobně.

6. OBSAH INZERÁTŮ UŽIVATELE

Uživatel má neomezenou a výlučnou zodpovědnost za to, že inzeráty, které zveřejní na stránce poskytovatele služby, respektují zákon. Týká se to, především, ale nikoli pouze obsahu inzerátu a přiložených obrázků.

Uživatel prohlašuje, že pokud zveřejní jakýkoli obsah, který je chráněn autorskými právy, je to právě on/a, komu tato autorská práva patří. S respektem k těmto pracím je uživatel povinen zaplatit případné poplatky, které se autorských práv týkají.

Uživatel je přímo zodpovědný za jakoukoliv škodu nebo porušení práv, které vznikne poskytovateli služby nebo třetí straně v důsledku neoprávněného nebo nevhodného obsahu inzerátu, který uživatel zveřejní.

7. MAZÁNÍ NEBO OMEZOVÁNÍ INZERÁTŮ

Poskytovatel služby má právo zmazat ze systému bez předchozího upozornění jakékoliv inzeráty, které porušují zákon, vzbuzují odpor, nebo obsahují nevhodné údaje, obrázky, informace, jsou klamavé, falešné, nebo z jakéhokoliv důvodu nedůvěryhodné, stejně jako inzeráty, obsahující skrytou reklamu.

Kromě toho má poskytovatel služby právo smazat nebo zamítnout inzerát v případě, že porušuje kterékoliv pravidlo, uvedené níže, nebo pokud se jej kterýkoliv z těchto bodů týká:

 • Uživatel zároveň nahraje několik inzerátů na stejného psa, nebo nabízí více psů v jediném inzerátu.
 • Uživatel nenabízí psa (ale jakékoliv jiné živé zvíře, předmět, vybavení domácnosti, výrobek, službu, atd).
 • Uživatel vloží inzerát do nesprávné kategorie plemene.
 • User přiloží k inzerátu upravenou a zmanipulovanou fotografii, nebo do ní vloží reklamu.
 • Inzerát musí obsahovat co možná nejpodrobnější popis nabízeného živého psa.
 • Inzerát obsahuje falešné nebo zavádějící informace.
 • Pokud poskytovatel služby zjistí potenciálně protizákonné jednání, týkající se inzerátu.

8. DOHODA S FIRMOU OHLEDNĚ PLATBY

Poskytovatel služby poskytuje uživateli možnost si přes stránku rezervovat nebo kupovat psy za ceny, uvedené inzerentem.

Podle výše zálohy, uvedené inzerentem, vybere poskytovatel služby od zákazníka zálohu nebo plnou prodejní cenu psa, uvedenou na stránce wuuff.dog s pomocí jednoho z povolených způsobů platby, uvedených v bodě 9 těchto VPP. Inzerent s touto dohodou souhlasí ve chvíli, kdy se registruje na administrátorském rozhraní poskytovatele služby.   

Platební povinnost vyvstává pouze tehdy, když je platební služba stránky používána s respektem k psu, rezervovanému nebo zakoupenému přes stránku. Touto povinností je zavázán pouze inzerent. Poplatek za platební službu je 8% z kupní ceny psa, přičemž nesmí být nižší, než CZK 700. Poskytovatel služby je povinen inzerentovi vystavit fakturu, kterou mu zašle elektronicky přes email.

Inzerent souhlasí, že pokud bude kupní transakce dokončena a potvrzena, poskytovatel služby přesune částku za kupní cenu nebo zálohu, navýšenou o servisní poplatek na bankovní účet inzerenta. Aby během přesunu na účet nedocházelo k převádění peněz tam a zpátky, a aby byl celý proces zjednodušen, strany souhlasí s tím, že poskytovatel služby strhne servisní poplatek na úkor inzerenta, a tuto sníženou částku převede na inzerentův bankovní účet do 48 hodin od obdržení potvrzení o úspěšné transakci.

Poskytovatel služby je povinen vystavit fakturu pouze za servisní poplatek, stržený inzerentovi. Inzerent se zavazuje vystavit zákazníkovi při předání fakturu nebo účtenku za plnou kupní cenu psa. Poskytovatel služby poskytne inzerentovi všechny potřebné údaje pro vystavení faktury.

Platební služba poskytovatele se nepovažuje a není brána jako majetek třetí strany, protože v případě použití platební služby, provozovatel poskytuje zákazníkovi záruku s respektem k inzerátům, zveřejněným na stránce.

9. ZPŮSOBY PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při potvrzováním nákupu, uskutečněného zákazníkem, musí poskytovatel služby uvést plnou kupní cenu, určenou inzerentem nebo (v případě rezervace) přesné částky zálohy za psa, kterou bude zákazník platit. Při potvrzení se poskytovatel služby zavazuje uvést všechny nezbytné údaje a informace, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení platební transakce (přesnou celkovou částku, informace o způsobech platby, identifikační číslo objednávky atd.

Zákazník může poskytovateli služby zaplatit zálohu nebo plnou částku následujícími způsoby:

9/1. Platba kartou:

Okamžitá platba celé kupní částky nebo zálohy (dle výběru zákazníka) může být provedena přes systém Borgun. Systém používá bezpečné kanály a funguje automaticky. Borgun od poskytovatele služeb nezískává žádné osobní údaje ani informace o předmětu transakce. Poskytovatel služeb není informován o obsahu údajů na stránce platby a podobná data neukládá. Internetový prohlížeč uživatele musí podporovat kódování SSL a musí umět provádět platby kreditní kartou. Částka, uvedená jako celková cena objednávky, bude okamžitě stržena z bankovního účtu uživatele.

9/2. Platba bankovním převodem:

V tomto případě zákazník zaplatí poskytovateli služeb (Wuuff Kft.) plnou kupní cenu nebo zálohu za psa (záleží na volbě zákazníka) bankovním převodem na účet číslo 12010855-01583745-00100004 u banky Raiffeisen Bank ještě před obdržením psa. V případě bankovního převodu předem je zákazník srozuměn s tím, že psa obdrží teprve poté, co bude platba připsána na bankovní účet poskytovatele služby, o čemž poskytovatel okamžitě podá zprávu zákazníkovi i inzerentovi. Platba bankovním převodem obvykle trvá dva pracovní dny.  

Za datum provedení platby se považuje to datum, kdy je na bankovní účet poskytovatele služby připsána celá kupní cena nebo dohodnutá záloha.

Pokud zákazník nesplní své platební povinnosti včas a záloha nebo kompletní částka nebude do doby, stanovené poskytovatelem služby na bankovní účet poskytovatele, má poskytovatel služby právo od smlouvy ustoupit. Poskytovatel služby je povinen zákazníka o odstoupení od smlouvy z důvodu jeho neplnění povinností informovat přes email.

10. REZERVACE, PROCES NÁKUPU

10/2 Nákup

Registrovaný uživatel si vybere vytouženého psa ze seznamu, dostupného na webu, a klikne na tlačítko Koupit. Uživatel pak může přes rozhraní zaplatit zálohu nebo plnou cenu za nákup.

Záloha z částky musí být 25% z celkové ceny, ale vždy musí být minimálně CZK 1730. Po úspěšném zaplacení zálohy za psa, vybraného na stránce s nabídkami, může uživatel zaplatit zbytek kupní ceny kliknutím na položku Moji rezervovaní psi v menu.

Systém zobrazí správnou částku zálohy a rovněž celkovou kupní cenu. Uživatel si může vybrat transakci podle svého rozhodnutí a dál pokračovat v nákupu. Než zákazník potvrdí platbu, měl by si pročíst tyto VPP a souhlasit s nimi. Systém zákazníkovi automaticky nabídne přesné technické kroky, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy. Zákazník může proces kdykoliv přerušit až do bodu potvrzení objednávky.

Před dokončením nákupu má zákazník možnost si zkontrolovat všechny údaje, které poskytl, a opravit v nich případné chyby. Jakmile zákazník potvrdí objednávku, je to považováno za právně závazné uzavření smlouvy. Elektronicky uzavřená smlouva vchází v platnost ve chvíli, kdy poskytovatel služby zašle zákazníkovi potvrzení o objednávce. Takto uzavřená smlouva mezi stranami v češtině je považována za psanou smlouvu. Poskytovatel služby smlouvu vystaví a uchová ji dva roky od jejího uzavření.

Cena, uvedená jako celková částka za nákup je vždycky bez DPH. Cena bude uvedena v měně, kterou si uživatel předem vybere.

Poskytovatel služeb umožňuje Inzerentovi změnit cenu psů, které na stránce zveřejnil. Změna se zobrazí souběžně se zveřejněním na webové stránce a nebude se vztahovat na psy, kteří byli už předtím zakoupení nebo rezervovaní. Pokud se i přes všechnu péči provozovatele služby na stránce objeví inzerát s nesprávnou cenou, zvlášť s takovou, která se diametrálně liší od všeobecně platných a přijímaných cen, nebo v případě, že se objeví ceny jako CZK "0" nebo CZK "1" což může být výsledek systémové chyby. Inzerent nemá povinnost prodávat psy za tyto nesprávné ceny. V takových případech může inzerent nabídnout prodej za správnou cenu, a zákazník, který si je této ceny vědom, může svou objednávku stáhnout.

Platební transakce se zpracovávají během pracovní doby, která je v týdnu od 8:00 do 19:00. Uživatelé mohou zaplatit zálohu nebo plnou cenu i jindy, než ve výše uvedené době. Pokud k platbě dojde mimo pracovní dobu, bude zpracována následující pracovní den.

Poté, co bude transakce dokončena, obdrží zákazník zprávu, automaticky generovanou systémem se všemi důležitými informacemi o koupi a s jedinečným identifikačním číslem transakce. Finální potvrzení nákupu bude odesláno po komunikaci s inzerentem.

Po uskutečnění nákupu je poskytovatel služby povinen upozornit inzerenta na to, že jeho pes byl rezervován nebo zakoupen. Inzerent má 24 hodin na to, aby dal poskytovateli služby vědět, zda je pes stále k dispozici, nebo zda byl prodán někomu jinému.  

Pokud byl vybraný pes již prodán někomu jinému nebo není na prodej z nějakého jiného důvodu, případně pokud inzerent neposlal potvrzení v dohodnutém časovém horizontu, rezervace nebo nákup budou smazány. Navíc poskytovatel služby smaže inzerát na dotčeného psa ze systémového rozhraní. Zákazník bude informován emailem o každém kroku poskytovatele služby. V takovémto případě se poskytovatel služby zavazuje vrátit zákazníkovi plnou částku, zaplacenou při potvrzení objednávky, kromě případu, kdy si zákazník bude chtít vybrat jiného psa. V takové případě bude zaplacená částka stržena z ceny nově vybraného psa.

Pokud je vybraný pes u inzerenta k dispozici, poskytovatel služby je povinen zaslat zákazníkovi finální potvrzení o nákupu. Zákazník pak urychleně během 24 hodin kontaktuje inzerenta, aby dokončil nákup.  

11. POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ

Poskytovatel služby přepošle nákupní cenu inzerentovi pouze poté, co obdrží od zákazníka potvrzení o úspěšném předání psa. Inzerent je povinen úspěšné předání potvrdit (například smlouvou o prodeji a nákupu, fotografií atd.).

Inzerent je povinen ohlásit předání psa pouze elektronicky přes rozhraní, navržené za tímto účelem. Souběžně se zprávou inzerent zároveň na elektronickém rozhraní zhodnotí zákazníka. Poskytovatel služby a zákazník budou o tomto upozorněni přes email.  

Upozornění, zaslané zákazníkovi, mu připomene, aby potvrdil úspěšné obdržení psa, a zároveň vyzve zákazníka k tomu, aby zhodnotil inzerenta. Odesláním potvrzení o úspěšném předání zákazník souhlasí s tím, že pes vypadá zdravě a má všechny dokumenty, uvedené v inzerátu. Uvede zároveň i prodejní cenu. V případě koupě psa s průkazem původu zákazník souhlasí s tím, že mu inzerent zašle průkaz původu ve chvíli, kdy bude připraven, v souladu s uzavřenou smlouvou.

Zákazník se zavazuje potvrdit úspěšné převzetí psa během 48 hodin od obdržení upozornění. Pokud zákazník nepotvrdí převzetí do stanoveného data, poskytovatel služby bude předání považovat za úspěšné, a platba bude automaticky uvolněna na účet inzerenta.

12. HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

Poté, co poskytovatel služby obdrží potvrzení o úspěšném předání psa, dostanou registrovaní uživatelé možnost hodnotit druhou stranu celé transakce.

Hodnocení je dobrovolné. Uživatelé mohou pomoci ostatním uživatelům k lepší informovanosti.

Uživatelé si připravují svá hodnocení na specifickém administrátorském rozhraní. Během procesu hodnocení systém automaticky nabídne některé věci, které je možné hodnotit s pomocí systému hvězdiček. Pět hvězdiček znamená nejlepší hodnocení, a jedna hvězdička znamená nejhorší hodnocení. Poté mají uživatelé ještě možnost napsat hodnocení vlastními slovy.

Dojem z hodnocení může být pozitivní nebo negativní, ale mělo by se vždy týkat pouze psa, jeho předání, nebo chování uživatele.

Uživatel by měl volit ve svém názoru srozumitelnou formulaci, protože hodnocení bude veřejně přístupné všem uživatelům a po jeho odeslání jej nebude již možné změnit. Hodnocení uživatelů by mělo být popisné, nesmí obsahovat žádná urážlivá slova, vyjadřovat násilí, poškozovat nebo omezovat něčí práva. Poskytovatel služby má právo smazat hodnocení, která podobné výrazy obsahují.

Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel služby může pro reklamní účely použít upravený, zkrácený nebo přeložený obsah uživatelských hodnocení.

Uživatelé mohou své stížnosti ohledně hodnocení nahlásit poskytovateli služby použitím kontaktních údajů, uvedených v těchto VPP. Poskytovatel služby má právo mazat hodnocení, která obsahují stížnosti a pozastavit práva uživatele, který napsal pochybné hodnocení, na to, aby mohl psát hodnocení v budoucnu.

13. VRÁCENÍ PENĚZ

13/1 Podmínky pro zrušení rezervace

Zákazník může zrušit svou rezervaci psa během 24 hodin od jejího učinění tak, že klikne na zvoleného psa a pak v menu klikne na položku Moji rezervovaní psi. V takovém případě se poskytovatel služeb zavazuje vrátit plnou částku zálohy stejným způsobem platby, který použil zákazník. Plná částka bude připsána na bankovní účet zákazníka během následujících 1-7 pracovních dnů, v závislosti na způsobu platby. V případě neoprávněného zrušení rezervace po 24 hodinách si je zákazník vědom, že mu záloha nebude vrácena.  

V případě rušení rezervací po 24 hodinách bude záloha vrácena zákazníkovi pouze v následujících případech:

Pokud zákazník požádá o přepsání již zaplacené zálohy na jiného psa.

Nebo pokud pes, který již byl rezervován, ale ještě nebyl předán, nebo pokud má následující zdravotní potíže:

 • Tříselná kýla
 • 2-4 vykloubené čéšky
 • 2-4 srdeční šelesty
 • Vážnou oční vadu (např. slepotu)
 • Vadu sluchu (hluchota na jedno nebo obě uši)
 • Jiná závažná genetická onemocnění nebo vrozené vady
 • Další zranění nebo defekty, které nevratně změní vzhled či charakter psa
 • Smrt

Pokud předání psa neproběhne z důvodů, za které může inzerent, zákazník je povinen tuto skutečnost do 24 hodin os plánovaného předání nahlásit poskytovateli služby. Poskytovatel služby pak vrátí zálohu nebo kupní cenu zákazníkovi v plné výši, a umožní zákazníkovi na rozhraní webové stránky inzerenta ohodnotit.

Důvody, které takové zrušení obzvlášť ospravedlňují, jsou:

 • Pes z inzerátu a pes, kterého inzerent přivede, jsou očividně jiní.
 • Pes nesplňuje další podmínky, uvedené v inzerátu: (čip, chybějící očkování, zdravotní stav, problémy s průkazem původu atd).
 • Vybraný pes vykazuje extrémní bázlivost nebo agresivitu a proto se zákazník rozhodně od koupě odstoupit.  
 • Rodiče vybraného psa nemají zdravotní prohlídku a výsledky z výstav, jaké byly uvedeny v inzerátu. Inzerent nedokáže předložit dokumenty, které příslušná zdravotní vyšetření a jejich výsledky potvrzují.

13/2 Stažení poptávky při vrácení zálohy

Zákazník si je vědom toho, že psi jsou živé bytosti a stažení koupě proto proběhne za vrácení zálohy, pokud není inzerent schopen dohodnutého psa předat z důvodů, které nemohl nijak ovlivnit.

Takové důvody mohou zahrnovat například, ale nikoli pouze, následující důvody:

 • Pokud se z plánovaného spojení nenarodí štěňata, pokud fena nezabřezne, nebo pokud se štěňata narodí mrtvá.
 • V případě, že se plánovaný pár změní a fena nemůže být připuštěna s vybraným psem a inzerent se rozhodne ji připustit s jiným psem.
 • V případě, že narozené štěně zemře ve velmi nízkém věku, nebo pokud se narodí se zdravotními problémy, které při porodu nebylo možné předvídat.

V každém případě je poskytovatel služby povinen vrátit pouze částku, která se rovná zaplacené záloze.

Zákazník si je vědom, že inzerent má povinnost vrátit dvojnásobnou částku zálohy pouze tehdy, když vybraného psa prodal někomu jinému. V takovém případě může zákazník svůj požadavek vznést přímo na inzerenta.

13/3 Podmínky, za kterých záloha nebude vrácena

Pokud zákazník rezervaci zruší po 24 hodinách, inzerent má právo si částku zálohy ponechat, kromě případů, uvedených v bodu 13/1. Pokud byla zaplacena celková kupní cena, poskytovatel služby je povinen vrátit zákazníkovi částku, sníženou o zálohu.

Pokud k předání psa nedojde vinou zákazníka, má inzerent právo si celou zálohu ponechat a může psa prodat někomu jinému. Poskytovatel služby má právo nákup smazat.

Následující případy se pokládají za porušení podmínek ze strany zákazníka:

 • Pokud zákazník ihned po obdržení platby (do 48 hodin) nekontaktuje inzerenta ohledně předání psa.
 • Pokud zákazník nedorazí na místo, na kterém se s inzerentem shodli v určeném datu a čase a inzerent se s ním nemůže spojit podle poskytnutých kontaktních informací po dobu dvou dní od dohodnutého setkání.  
 • Zákazník se v dohodnuté datum a čas neukáže a psa si nepřevezme ani během následujících 2 dnů.

14. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY A JEJI ZRUŠENÍ, SOULAD S REGULACEMI, ZÁRUKA

14/1 Právo na stažení a zrušení objednávky

V souladu s Section 20 of Government Decree 45/2014 (II.26) o podrobných pravidlech pro uzavírání smluv na dálku mezi zákazníkem a prodávajícím, má uživatel právo od smlouvy odstoupit a smlouvu zrušit bez udání důvodu, pokud to udělá v souladu s podmínkami služby. S úctou k právu na odstoupení od smlouvy a její zrušení uživatel v tomto bodu, dále znamená uživatele, který se kvalifikuje jako zákazník podle výše uvedeného nařízení. Poskytovatel služby je povinen dodržovat data, stanovená v těchto VPP ohledně počátku poskytování služeb, pokud uživatel v oddělném prohlášení, vydaném před zaplacením za služby, konkrétně vyžádá a dá poskytovateli služby svolení k započetí poskytování služeb, popsaných v těchto VPP před vypršením lhůty (14 dní), stanovené předem v odstavci 20 (2) vládního nařízení. V tomto prohlášení uživatel souhlasí s tím, že po zahájení poskytování služeb nemá právo na odstoupení od smlouvy nebo jejího zrušení během 14 dnů od data jejího podepsání, ale má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit v souladu s podmínkami smlouvy do doby, než bude služba kompletně dokončena. Po kompletním dokončení služby uživatel pozbývá právo na zrušení smlouvy.       

Zákazník může uplatnit své právo na stažení nebo zrušení objednávky s pomocí šablony prohlášení, uvedené v příloze k těmto VPP, nebo jiným prohlášením, které jednoznačně vysvětluje totéž. Je zodpovědností zákazníka prokázat, že využil svého práva na zrušení nebo odstoupení v souladu s tímto odstavcem. Pokud chce zákazník využít svého práva na zrušení nebo odstoupení od smlouvy, musí zaslat jasně formulované prohlášení, kde uvede své úmysly, nebo vzorek prohlášení na adresu, uvedenou bodu 1 těchto VPP (emailem nebo na poštovní adresu).

14/2 Prohlášení zákazníka ohledně začátku poskytování služeb

Souhlasem s těmito VPP zákazník činí konečné prohlášení, ve kterém požaduje po poskytovateli služby začátek provádění zabezpečené platby a Wuuff garantuje službu během 14 dní. Zákazník si uvědomuje, že nemá právo smlouvu po dokončení provedení služby zrušit, ani od ní odstoupit.

14/3 Soulad s regulací a záruka

S respektem k psům, nabízeným v inzerátech, nepodléhá poskytovatel služby regulaci a povinné záruční lhůtě, protože poskytovatel služby tyto psy nevlastní. Za případné stížnosti zákazníka, ohledně konkrétního psa, je vždy zodpovědný inzerent.

15. ZÁKAZNICKÁ PODPORA, ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Poskytovatel služeb provozuje elektronickou zákaznickou podporu, která  se stará o postřehy a zpětnou vazbu uživatelů, prošetřuje a řeší stížnosti, a poskytuje uživatelům informace. Služba je k dispozici na následující emailové adrese:

Addresa zákaznické podpory: 1103 Budapest, Kőér utca 2. a. lház.

Internetová adresa (URL): wuuff.dog

Poskytovatel služby je povinen prošetřit stížnosti bez odkladu, a pokud je to nutné, řešit je. Pokud není zákazník spokojen se způsobem, jakým poskytovatel služby stížnost řešil, poskytovatel služby stížnost k tomuto případu znovu okamžitě projde, a emailem zákazníkovi zašle odpověď. Jestliže není možné stížnost řešit okamžitě, poskytovatel služby o tom musí zákazníkovi emailem poslat zprávu a uvést přibližnou dobu vyřízen.

Poskytovatel služby je povinen písemně odpovědět na stížnosti, zaslané na výše uvedenou adresu do 30 dnů. Pokud je stížnost zamítnuta, poskytovatel služby je povinen vysvětlit a obhájit důvod zamítnutí. Poskytovatel služby je povinen si odpověď uchovat po dobu 1 roku, a na požádání ji ukázat příslušným kontrolním orgánům.

16. OCHRANA ÚDAJŮ

Poskytovatel služby je oprávněn ukládat soukromé údaje od uživatele pouze za konkrétními účely a pouze kvůli provedení transakce a případné pozdější ověření podmínek smlouvy. Poskytovatel služby nesmí sdílet informace od uživatele s žádnou třetí stranou, s výjimkou vydavatele kreditní karty a s výjimkou třetích stran, které jsou registrovány jako subdodavatelé poskytovatele služby. Poskytovatel služby je povinen se soukromými údaji zákazníka v souladu s Act CXII of 2011 on Information Self-Determination and Freedom of Information (viz Ochranu soukromí).

17. RŮZNÉ

Obsah webové stránky slouží pouze informativním účelům. Uživatel si je vědom, že používá stránku na své vlastní riziko a vlastní odpovědnost. Poskytovatel služby nezodpovídá za žádnou škodu nebo újmu, a není povinen platit odškodné za podobné škody, které vzniknout používáním stránky, a které utrpí uživatel nebo třetí strana.

Poskytovatel služby nevlastní živé psy kteří jsou na stránce nabízeni.

Poskytovatel služby pouze poskytuje bezpečnou platbu a inzertní rozhraní mezi uživatelem a webovou stránkou. Poskytovatel služby je zodpovědný pouze za tyto transakce.

Poskytovatel služby se distancuje od právních sporů mezi uživateli. Uživatel je povinen neobviňovat poskytovatele služby za žádnou škodu a žádat odškodnění týkající se jakýchkoliv právních sporů. Poskytovatel služby není zodpovědný za žádné inzeráty, nahrané na stránku.

Potvrzením objednávky uživatel prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými provozními podmínkami a ochranou soukromí provozovatele služby, a uvědomuje si, že jsou pro něj závazné.

Poskytovatel služby prohlašuje, že inzertní stránka, kterou provozuje, odpovídá bezpečnostním standardům a nepředstavuje pro uživatele riziko. Nakupování a inzerování na stránce předem předpokládá, že si je uživatel vědom technických omezení internetu a uvědomuje si případné zdroje chyb, souvisejících s technologií.

Poskytovatel služby nezodpovídá za žádnou škodu, která vyplyne z potíží s připojením ke stránce. Uživatel je plně odpovědný za ochranu svého počítače a za data, v počítači uložená.

Poskytovatel služby není zodpovědný za škodu, způsobenou událostmi, které jsou mimo jeho kontrolu (force majeure) včetně, ale ne pouze škod, způsobených použitím nebo nefunkčností stránky, úpravy údajů třetí osobou, pozdním příjmem informací, počítačových virů, chyb softwaru, potížemi s připojením k internetu, a dalšími technickými nebo systémovými chybami.

Všechna data a informace, umístěné na stránce, stejně jako design a struktura stránek, jsou chráněny autorskými právy. Používání těchto prvků bez povolení ke kopírování od majitele, bude považováno za poškození práv a porušení zákona o duševním vlastnictví a jiných nařízení. Nikdo nemá povolení měnit, kopírovat, zveřejňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem prezentovat či používat ke komerčním účelům žádné materiály, umístěné na stránce, aniž by předem požádal o přístup k autorským právům.

Poskytovatel služby má právo tyto VPP kdykoli změnit bez předchozího oznámení. Novela vchází v platnost ve chvíli jejího zveřejnění na stránce.

Jestliže kterýkoli bod z těchto VPP bude shledán neplatným, tento bod nemá vliv na platnost celých VPN. V takovémto případě obě strany bezodkladně nahradí neplatný bod platnou dohodou v souladu s jejich původním záměrem v době, kdy byla smlouva uzavřena.

Strany, uvedou, že nemají v úmyslu vést soudní spor na základě těchto VPP, a spory budou řešit smírčí cestou.

Smluvní strany se pokusí urovnat své spory ohledně této smlouvy vzájemnou dohodou. Pokud se jim nepodaří dosáhnout dohody tímto způsobem, strany souhlasí s tím, že se spory budou řešit výhradně u Court of Arbitration attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Budapest v souladu s jeho vlastními předpisy a postupy řízení.

Tato smlouva slouží jako arbitrážní dohoda v souladu s Act LXXI of 1994 on Arbitration. Strany souhlasí s tím, že počet arbitorů bude jeden a že Arbitrážní soud bude postupovat v souladu se svými postupy a předpisy.

Tyto VPP a právní vztahy založené na smlouvě se řídí zákony České Republiky. Všechny záležitosti, které nebyly popsané v těchto VPP, podléhají platným zákonům České Republiky.

Budapešť, 17. Prosince 2017.

Příloha č 1:

Vzorek prohlášení o zrušení

Komu:

Já, níže podepsaný/á ................................. prohlašuji, že využívám svého práva zrušit smlouvu na objednávku následujících služeb.

Datum uzavření smlouvy odpovídá datu začátku platební služby:

Jméno zákazníka:

Adresa zákazníka:

Podpis zákazníka (pouze v případě odeslání prohlášení dopisní formou)

Zákazník se zavazuje proplatit odůvodněné náklady poskytovatele služby, pokud služba proběhla v pořádku na předešlou žádost zákazníka, a pokud zákazník požádá o zrušení služby až poté, co její provedení již bylo zahájeno.

Zákazník nemá právo na zrušení objednávky v případě smluv, souvisejících s poskytovanými službami (v tomto případě platební služby) poté, co bylo provedení služby kompletně dokončeno, pokud poskytovatel služby začal službu provádět na výslovnou žádost zákazníka a s jeho předchozím souhlasem. Zákazník si je vědom, že nebude mít právo na zrušení objednávky poté, co bude služba kompletně dokončena.