VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné Provozní Podmínky, dále jen VPP, popisují práva a povinnosti Wuuff Kft coby provozovatele webové stránky s adresou wuuff.dog (registrační číslo firmy: Cg.13-09-118887, kancelář registrace: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.) – dále jen: Poskytovatel služeb – a práva a povinnosti zákazníka který elektronickou službu používá – dále jen: Uživatel.

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SLUŽEB

Název: Wuuff Kft.

Registrováno v kanceláři: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.

Registrační číslo firmy: 13-09-184810

Název úřadu pro registraci a kontrolu údajů: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Okresní soud v Budapešti)

Číslo plátce daní poskytovatele služeb: 25843480-2-13

Telefonní číslo poskytovatele služeb: +36 30 384-5524

Webová stránka poskytovatele služeb: wuuff.dog

Emailová adresa poskytovatele služeb: help@wuuff.dog

2. OBECNÉ INFORMACE

Tím, že Uživatel začne používat webovou stránku, zároveň souhlasí s VPP a s Prohlášením o ochraně soukromí. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a souhlasí s tím, že jsou pro něj závazné.

Tyto VPP nabývají účinnosti od 20. června 2018 do data jejich zrušení nebo aktualizace.

Tyto VPP byly vytvořeny poskytovatelem služeb. Tyto VPP jsou pouze v elektronické formě a Uživatel s nimi  souhlasí prostřednictvím elektronického podpisu a přijímá je po přečtení online. VPP slouží stejně jako psaná smlouva, která je k dispozici a může být uzavřena pouze v Češtině. Poskytovatel služeb není vázán žádným kodexem chování.

Oficiálním jazykem webové stránky je Čeština. Veškerá komunikace s operátorem a veškeré požadavky by měly být prováděny buď v Češtině nebo v Angličtině. Tyto VPP platí pro všechny elektronické služby, poskytované na území České republiky a používané na území České Republiky nebo v zahraničí, které jsou přístupné přes reklamní stránky, umístěné na webu wuuff.dog (dále jen webu). VPP rovněž platí pro všechny transakce, které proběhnou z území České Republiky nebo na území České Republiky nebo v zahraničí, mezi stranami, definovanými v této smlouvě. Koupě, uskutečněné na stránce jsou regulovány vyhláškou CVIII z roku 2001 o určitých konkrétních aspektech elektronické aktivity a služeb a informací o nich (dále Ektv.), a kapitolou IV vládního nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech pro smlouvy uzavírané mezi zákazníkem a prodejcem v souladu s Nařízením o právech spotřebitelů 2011/83 26.), nařízení Council and Act V z roku 2013 občanského zákoníku České Republiky.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo organizace. Jakýkoliv návštěvník webové stránky, registrovaný i neregistrovaný, se považuje za Uživatele.

Všichni registrovaní Uživatelé, kteří si prostřednictvím stránky rezervují nebo koupí psa nabízeného v inzerátech, je pokládán za Zákazníka.

Inzerent je registrovaný Uživatel, který na stránku nahraje inzerát a který je majitelem nabízeného psa, nebo který je majitelem psa k umístění inzerátu pověřen.

Na naší stránce je dovoleno nabízet pouze čistokrevné psy s rodokmenem nebo rodným listem. Inzerent je povinen zaručit, že nabízený pes je zdravý a má všechna očkování a všechny dokumenty adekvátní ke svému věku.

3. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

3/1. Obecné informace

Inzertní stránka, provozovaná na webu wuuff.dog je zaměřena na inzerování psů. Psy, nabízené na webové stránce, je možné koupit online přes stránku nebo osobně na základě kontaktních informací poskytnutých Inzerentem.

Kterýkoliv Uživatel může na stránce vyhledávat zdarma a kontaktovat Uživatele, kteří inzeráty zveřejnili. Na stránce se může zaregistrovat kterýkoliv Uživatel a začít inzerovat, nakupovat, a v případě úspěšné koupě také hodnotit druhou stranu. Poskytovatel služeb svým Uživatelům nabízí na wuuff.dog inzertní rozhraní, kde je možné pravidelně nabízet živé psy. Uživatel může umístit inzerát na prodej živého psa přes administrátorské rozhraní, které nabízí Poskytovatel služeb. Prohlížení webu, kontaktování Uživatele (na základě poskytnutých kontaktních informací) a vyhledávání na stránce, je zdarma. Některé další služby, jako je například funkce Puppy Match, inzerce plánovaných vrhů, vytvoření inzerátu nebo veřejného profilu chovatele, jsou k dispozici za poplatek. Uživatel provede platbu, pokud si rezervuje nebo zakoupí psa prostřednictvím webu (viz: Ceny). 

3/2. Wuuff.dog je inzertní stránka

Wuuff.dog slouží jako místo setkávání pro budoucí majitele štěňat a Chovatele. Poskytovatel není součástí právních vztahů mezi Zákazníky (s výjimkou služby Platba Wuuff). Výsledkem toho je fakt, že Poskytovatel služeb nemá žádný vliv na obsah inzerátů a není zodpovědný za přesnost a legitimitu inzerátů.

Inzeráty nahrané Registrovanými Uživateli jsou nezávislé na Poskytovateli služeb a podléhají kontrole podle bodu č. 7.

4. REGISTRACE

Uživatel jednoduše klikne na položku Registrace v menu, a vyplní následný formulář. Poskytovatel služby bude informovat Uživatele o úspěšné registraci a prostřednictvím emailu mu pošle aktivační odkaz s potvrzením registrace. Uživatel může svou registraci kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu help@wuuff.dog. Uživatel může také po přihlášení registraci smazat přímo ze svého profilu za předpokladu, že nemá v systému nahrán žádný aktivní inzerát. Po obdržení zprávy od Uživatele Poskytovatel služeb okamžitě smaže registraci Uživatele. Jakmile je registrace Uživatele smazána, jsou zároveň ze systému okamžitě smazány i všechny údaje Uživatele. Tento krok nicméně nesmaže data a dokumenty, které se vztahují k předchozím vloženým inzerátům nebo nákupům. Smazaná data nelze obnovit. Uživatel se zavazuje poskytnout během registrace skutečné osobní údaje.

Jestliže se ukáže, že údaje poskytnuté Uživatelem při registraci, jsou falešné, má Poskytovatel služby právo registraci smazat bez předchozího oznámení. Poskytovatel služby má rovněž právo vyloučit Uživatele, který opakovaně zakládá falešné profily, nebo poskytuje z jakéhokoliv důvodu nedůvěryhodné údaje. V takovém případě nemá Uživatel právo žádat náhradu škody, naopak je povinen zaplatit případnou újmu, která jeho jednáním Poskytovateli služby vznikla.

5. INZEROVÁNÍ

Uživatel získává právo umisťovat inzeráty a rezervovat si psy ihned poté, co se zaregistruje na Stránce a zvolí jeden z nabízených Balíčků Chovatele. Inzeráty může Uživatel nahrávat prostřednictvím administrátorského rozhraní, které Poskytovatel služby nabízí. Uživatel si je vědom, že nahráním nelegálního inzerátu se vystavuje případnému právnímu postihu.

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel služby může na e-mailovou adresu Uživatele zasílat automatické zprávy ohledně potvrzení a aktuálního stavu nahraného inzerátu a údajů nahraných na tuto webovou stránku.

6. UŽIVATELSKÝ OBSAH A OBSAH INZERÁTŮ

Uživatel má neomezenou a výlučnou zodpovědnost za to, že inzeráty, které zveřejní na stránce Poskytovatele služby, respektují zákon. Týká se to především, ale nikoliv výlučně, obsahu inzerátu a přiložených obrázků. Uživatel prohlašuje, že pokud zveřejní jakýkoliv obsah, který je chráněn autorskými právy, je to právě on/a, komu tato autorská práva patří. S respektem k těmto pracím je Uživatel povinen zaplatit případné poplatky, které se autorských práv týkají. Uživatel je přímo zodpovědný za jakoukoliv škodu nebo porušení práv, které vznikne Poskytovateli služby nebo třetí straně v důsledku neoprávněného nebo nevhodného obsahu inzerátu, který Uživatel zveřejní. Inzerent dává souhlas Poskytovateli služby k použití obrázků poskytnutých v inzerátu k marketingovým účelům a k jejich publikaci na stránky sociálních médií  (Facebook, Instagram, Pinterest atd.).

7. MAZÁNÍ NEBO OMEZOVÁNÍ INZERÁTŮ

Poskytovatel služby má právo smazat ze systému bez předchozího upozornění jakékoliv inzeráty, které porušují zákon, vzbuzují odpor, nebo obsahují nevhodné údaje, obrázky, informace, jsou klamavé, nepravdivé, nebo z jakéhokoliv důvodu nedůvěryhodné, stejně jako inzeráty obsahující skrytou reklamu.

Kromě toho má Poskytovatel služby právo smazat nebo přehodnotit inzerát v případě, že porušuje kterákoliv pravidla uvedená v bodech níže, či pokud se jej kterýkoliv z těchto bodů týká:

 • Uživatel nahraje několik inzerátů na stejného psa najednou, nebo nabízí více psů v jediném inzerátu.
 • Uživatel nenabízí psa (ale jakékoliv jiné živé zvíře, předmět, vybavení domácnosti, výrobek, službu, atd).
 • Uživatel vloží inzerát do nesprávné kategorie plemene.
 • Uživatel přiloží k inzerátu upravenou a zmanipulovanou fotografii, nebo do ní vloží reklamu.
 • Inzerát musí obsahovat co možná nejpodrobnější popis nabízeného živého psa.
 • Inzerát obsahuje nepravdivé nebo zavádějící informace.
 • Pokud Poskytovatel služby zjistí potenciálně protizákonné jednání, týkající se inzerátu.

8. DOHODA AGENTURY V RÁMCI PLATBY

Poskytovatel služby poskytuje Uživateli možnost si přes stránku rezervovat nebo kupovat psy za ceny, uvedené Inzerentem.

Podle výše zálohy, uvedené Inzerentem, vybere Poskytovatel služby od Zákazníka zálohu nebo plnou prodejní cenu psa, uvedenou na stránce wuuff.dog s pomocí jednoho z povolených způsobů platby, uvedených v bodě 9 těchto VPP. Inzerent s touto dohodou souhlasí ve chvíli, kdy se registruje na administrátorském rozhraní Poskytovatele služby. Platební povinnost vyvstává pouze tehdy, když je platební služba stránky používána s respektem k psu, rezervovanému nebo zakoupenému prostřednictvím webové stránky. Touto povinností je zavázán pouze Inzerent. Poplatek za platební službu je 8% z kupní ceny psa, přičemž nesmí být nižší, než 700 CZK. Poskytovatel služby je povinen Inzerentovi vystavit fakturu, kterou mu zašle elektronicky přes e-mail.

Inzerent souhlasí, že pokud bude kupní transakce dokončena a potvrzena, Poskytovatel služby přesune částku za kupní cenu nebo zálohu, navýšenou o servisní poplatek na bankovní účet Inzerenta. Aby během přesunu na účet nedocházelo k převádění peněz tam a zpátky, a aby byl celý proces zjednodušen, strany souhlasí s tím, že Poskytovatel služby strhne servisní poplatek na úkor Inzerenta, a tuto sníženou částku převede na Inzerentův bankovní účet do 48 hodin od obdržení potvrzení o úspěšné transakci.

Poskytovatel služby je povinen vystavit fakturu pouze za servisní poplatek stržený Inzerentovi. Inzerent se zavazuje vystavit Zákazníkovi při předání fakturu nebo účtenku za plnou kupní cenu psa. Poskytovatel služby poskytne Inzerentovi všechny potřebné údaje pro vystavení faktury.  

Platební služba Poskytovatele se nepovažuje a není platební bránou třetí strany, protože v případě použití platební služby Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku respektující inzeráty zveřejněné na webové stránce.

9. ZPŮSOBY PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při potvrzováním nákupu, uskutečněného Zákazníkem, musí Poskytovatel služby uvést plnou kupní cenu, určenou Inzerentem nebo (v případě rezervace) přesné částky zálohy za psa, kterou bude Zákazník platit. Při potvrzení se Poskytovatel služby zavazuje uvést všechny nezbytné údaje a informace, které jsou zásadní pro úspěšné dokončení platební transakce (přesnou celkovou částku, informace o způsobech platby, identifikační číslo objednávky atd.).

Zákazník může Poskytovateli služby zaplatit zálohu nebo plnou částku následujícími způsoby:

9/1. Platba kartou:

Okamžitá platba celé kupní částky nebo zálohy (dle výběru Zákazníka) může být provedena přes systém Borgun. Systém používá bezpečné kanály a funguje automaticky. Borgun od Poskytovatele služeb nezískává žádné osobní údaje ani informace o předmětu transakce. Poskytovatel služeb není informován o obsahu údajů na stránce platby a podobná data neukládá. Internetový prohlížeč Uživatele musí podporovat kódování SSL a musí umět provádět platby kreditní kartou. Částka, uvedená jako celková cena objednávky, bude okamžitě stržena z bankovního účtu Uživatele.

9/2. Platba bankovním převodem:

V tomto případě Zákazník zaplatí Poskytovateli služeb (Wuuff Kft.) plnou kupní cenu nebo zálohu za psa (záleží na volbě Zákazníka) bankovním převodem na účet číslo 12010855-01583745-00100004 u banky Raiffeisen Bank ještě před obdržením psa. V případě bankovního převodu předem je Zákazník srozuměn s tím, že psa obdrží teprve poté, co bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele služby, o čemž Poskytovatel okamžitě podá zprávu Zákazníkovi i Inzerentovi. Platba bankovním převodem obvykle trvá dva pracovní dny.

Za datum provedení platby se považuje to datum, kdy je na bankovní účet Poskytovatele služby připsána celá kupní cena nebo dohodnutá záloha. Pokud Zákazník nesplní své platební povinnosti včas a záloha nebo kompletní částka nebude do doby, stanovené Poskytovatelem služby na bankovní účet Poskytovatele, má Poskytovatel služby právo od smlouvy ustoupit. Poskytovatel služby je povinen Zákazníka o odstoupení od smlouvy z důvodu jeho neplnění povinností bez odkladu informovat e-mailem.

9/3. Platba prostřednictvím služby PayPal:

Platba plné kupní ceny nebo zálohy (dle výběru Zákazníka) může být také provedena prostřednictvím platebního systému PayPal. Kliknutím na tlačítko Platit s PayPal je Zákazník automaticky přesměrován na platební bránu PayPal. Platba může být zahájena přihlášením nebo registrací na stránkách PayPal. PayPal je zabezpečená služba, kde mohou Uživatelé PayPalu platit bez použití svých kreditních/ debitových karet. Uživatelé portálu PayPal získají elektronický účet, který si mohou nabít převodem ze svého bankovního účtu, tím pádem je placení online snadné a bezpečné. Poskytovatel služeb není informován o činnosti platební stránky a není za ni zodpovědný, protože je provozována společností PayPal.

10. REZERVACE, PRŮBĚH NÁKUPU – PLATBA WUUFF

Aby mohl Uživatel uhradit zálohu nebo plnou kupní cenu za psa, musí se registrovat na webové stránce (viz bod č. 4 pro postup registrace). Uživatel může zaplatit zálohu nebo pnou kupní cenu za psa.

Nákup – Platba Wuuff

Registrovaný Uživatel si vybere vytouženého psa ze seznamu dostupného na webu a klikne na tlačítko „Bezpečně koupit přes Wuuff.“ Uživatel pak může přes rozhraní zaplatit zálohu nebo plnou cenu za nákup psa prostřednictvím rozhraní.

Záloha z částky musí být 25% z celkové ceny, ale vždy musí být minimálně 1730 CZK. Po úspěšném zaplacení zálohy za psa, vybraného na stránce s nabídkami, může uživatel zaplatit zbytek kupní ceny kliknutím na položku Moji rezervovaní psi v menu.

Systém zobrazí správnou částku zálohy a rovněž celkovou kupní cenu. Uživatel si může vybrat příslušnou transakci a dál pokračovat v nákupu. Než Zákazník potvrdí platbu, měl by si pročíst tyto VPP a souhlasit s nimi. Systém Zákazníkovi automaticky nabídne přesné technické kroky, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy. Zákazník může průběh kdykoliv přerušit až do bodu potvrzení objednávky.

Před dokončením nákupu má Zákazník možnost si zkontrolovat všechny údaje které poskytl a opravit v nich případné chyby. Jakmile Zákazník potvrdí objednávku, je to považováno za právně závazné uzavření smlouvy. Elektronicky uzavřená smlouva vchází v platnost ve chvíli, kdy je Zákazníkovi od Poskytovatele služby doručeno potvrzení o objednávce. Takto uzavřená smlouva mezi stranami v češtině je považována za sepsanou smlouvu. Poskytovatel služby smlouvu vystaví a uchová ji dva roky od jejího uzavření. Cena, uvedená jako celková částka za nákup je vždycky bez DPH. Cena bude uvedena v měně, kterou si Uživatel předem vybere.

Poskytovatel služeb umožňuje Inzerentovi změnit cenu psů, které na stránce zveřejnil. Změna se zobrazí současně se zveřejněním na webové stránce a nebude se vztahovat na psy, kteří byli už předtím zakoupeni nebo rezervováni. Pokud se i přes všechnu péči Poskytovatele služby na stránce objeví inzerát s nesprávnou cenou, zvlášť s takovou, která se diametrálně liší od všeobecně platných a přijímaných cen, nebo v případě, že se objeví ceny jako CZK "0" nebo CZK "1" což může být výsledek systémové chyby, Inzerent nemá povinnost prodávat psy za tyto nesprávné ceny. V takových případech může Inzerent nabídnout prodej za správnou cenu a Zákazník, který si je této ceny vědom, může svou objednávku stáhnout. Platební transakce se zpracovávají během pracovní doby, která je v týdnu od 8:00 do 19:00. Uživatelé mohou zaplatit zálohu nebo plnou cenu i jindy, než ve výše uvedené době.

Pokud k platbě dojde mimo pracovní dobu, bude zpracována následující pracovní den. Poté, co bude transakce dokončena, obdrží Zákazník zprávu, automaticky generovanou systémem se všemi důležitými informacemi o koupi obsahující unikátní identifikační číslo transakce. Finální potvrzení nákupu bude odesláno po komunikaci s Inzerentem. Po uskutečnění nákupu je Poskytovatel služby povinen upozornit Inzerenta na to, že jeho pes byl rezervován nebo zakoupen.

Inzerent má 24 hodin na to, aby dal Poskytovateli služby vědět, zda je pes stále k dispozici, nebo zda byl prodán někomu jinému. Pokud byl vybraný pes již prodán někomu jinému nebo není na prodej z nějakého jiného důvodu, případně pokud Inzerent neposlal potvrzení v dohodnutém časovém horizontu, rezervace nebo nákup budou smazány. Navíc Poskytovatel služby smaže inzerát na dotčeného psa ze systémového rozhraní. Zákazník bude informován e-mailem o každém kroku Poskytovatele služby. V takovémto případě se Poskytovatel služby zavazuje vrátit Zákazníkovi plnou částku, zaplacenou při potvrzení objednávky, kromě případu, kdy si Zákazník bude chtít vybrat jiného psa. V takovém případě bude zaplacená částka stržena z ceny nově vybraného psa. Pokud je vybraný pes u Inzerenta k dispozici, Poskytovatel služby je povinen zaslat Zákazníkovi finální potvrzení o nákupu. Zákazník pak urychleně během 24 hodin kontaktuje Inzerenta, aby nákup dokončil.

Poskytovatel služeb potvrdí identitu psa kontrolou jedinečného ID psa, např. Mikročip, ještě předtím, než je štěně předáno Kupujícímu.

Všechna práva Kupujícího a povinnosti Chovatele – zvláště pak ty, které se týkají zdraví a chování psa – budou vyřešeny mezi Kupujícím a Chovatelem.

11. POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ

Poskytovatel služby přepošle nákupní cenu Inzerentovi pouze poté, co obdrží od Zákazníka potvrzení o úspěšném předání psa. Inzerent je povinen úspěšné předání potvrdit (například smlouvou o prodeji a nákupu, fotografií atd.). Inzerent je povinen ohlásit předání psa pouze elektronicky přes rozhraní, navržené za tímto účelem. Souběžně se zprávou Inzerent zároveň na elektronickém rozhraní Zákazníka ohodnotí. Poskytovatel služby a Zákazník budou o tomto upozorněni prostřednictvím e-mailu.

Upozornění, zaslané Zákazníkovi, mu připomene, aby potvrdil úspěšné obdržení psa, a zároveň vyzve Zákazníka k tomu, aby zhodnotil Inzerenta. Odesláním potvrzení o úspěšném předání Zákazník souhlasí s tím, že pes vypadá zdravě a má všechny dokumenty, uvedené v inzerátu zahrnuté v prodejní ceně. V případě koupě psa s průkazem původu Zákazník souhlasí s tím, že mu Inzerent zašle průkaz původu ve chvíli, kdy bude připraven, v souladu s uzavřenou smlouvou.

Zákazník se zavazuje potvrdit úspěšné převzetí psa během 48 hodin od obdržení upozornění. Pokud Zákazník nepotvrdí převzetí do stanoveného data, Poskytovatel služby bude předání považovat za úspěšné, a platba bude automaticky uvolněna na účet Inzerenta.

12. HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

Poté, co Poskytovatel služby obdrží potvrzení o úspěšném předání psa, dostanou registrovaní Uživatelé možnost hodnotit druhou stranu celé transakce.

Hodnocení je dobrovolné. Uživatelé mohou pomoci ostatním Uživatelům k lepší informovanosti.

Uživatelé si připravují svá hodnocení v určeném administrátorském rozhraní. Během procesu hodnocení systém automaticky nabídne různé položky, které je možné hodnotit s pomocí systému hvězdiček. Pět hvězdiček znamená nejlepší hodnocení, a jedna hvězdička znamená nejhorší hodnocení. Poté mají uživatelé ještě možnost napsat hodnocení vlastními slovy. Dojem z hodnocení může být pozitivní nebo negativní, ale mělo by se vždy týkat pouze psa, jeho předání, nebo chování Uživatele.

Uživatel by měl zvolit ve svém názoru srozumitelnou formulaci, protože hodnocení bude veřejně přístupné všem Uživatelům a po jeho odeslání jej nebude již možné změnit. Hodnocení uživatelů by mělo být popisné, nesmí obsahovat žádná urážlivá slova, vyjadřovat násilí, poškozovat nebo omezovat něčí práva. Poskytovatel služby má právo smazat hodnocení, která podobné výrazy obsahují.

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel služby může pro reklamní účely použít upravený, zkrácený nebo přeložený obsah uživatelských hodnocení. Uživatelé mohou své stížnosti ohledně hodnocení nahlásit Poskytovateli služby použitím kontaktních údajů, uvedených v těchto VPP. Poskytovatel služby má právo mazat hodnocení, která obsahují stížnosti a omezit práva Uživatele, který napsal pochybné hodnocení tak, aby nemohl psát hodnocení v budoucnu.

13. VRÁCENÍ PENĚZ

13/1 Podmínky pro zrušení rezervace

Zákazník může zrušit svou rezervaci psa během 24 hodin od jejího učinění tak, že klikne na zvoleného psa a pak v menu klikne na položku Moji rezervovaní psi. V takovém případě se Poskytovatel služeb zavazuje vrátit plnou částku zálohy stejným způsobem platby, který použil Zákazník. V případě neoprávněného zrušení rezervace po 24 hodinách si je Zákazník vědom toho, že mu záloha nebude vrácena. V případě rušení rezervací po 24 hodinách bude záloha vrácena Zákazníkovi pouze v následujících případech:

Pokud Zákazník požádá o přepsání již zaplacené zálohy na jiného psa.

Nebo pokud má pes, který již byl rezervován, ale ještě nebyl předán, následující zdravotní potíže:

 • Tříselná kýla
 • 2-4 vykloubené čéšky
 • 2-4 srdeční šelesty
 • Vážnou oční vadu (např. Slepotu)
 • Vadu sluchu (hluchota na jedno nebo obě uši)
 • Jiná závažná genetická onemocnění nebo vrozené vady
 • Další zranění nebo defekty, které nevratně změní vzhled či charakter psa
 • Umrtí

Pokud předání psa neproběhne vinou Inzerenta, Zákazník je povinen tuto skutečnost do 24 hodin od plánovaného předání nahlásit Poskytovateli služby. Poskytovatel služby pak vrátí zálohu nebo kupní cenu Zákazníkovi v plné výši, a umožní Zákazníkovi na rozhraní webové stránky Inzerenta ohodnotit. Takové důvody mohou zahrnovat například, ale ne výlučně, následující důvody:

 • Pes z inzerátu a pes, kterého Inzerent přivede, jsou očividně jiní.
 • Pes nesplňuje další podmínky uvedené v inzerátu: (čip, chybějící očkování, zdravotní stav, problémy s průkazem původu atd.).
 • Vybraný pes vykazuje extrémní bázlivost nebo agresivitu a proto chce Zákazník od koupě odstoupit.
 • Rodiče vybraného psa nemají zdravotní prohlídku a výsledky z výstav, jaké byly uvedeny v inzerátu. Inzerent nedokáže předložit dokumenty, které příslušná zdravotní vyšetření a jejich výsledky potvrzují.

13/2 Zrušení poptávky a vrácení dvojnásobku zálohy

Zákazník si je vědom toho, že psi jsou živé bytosti a nebude vyžadovat vrácení dvojité zálohy, pokud není Inzerent schopen dohodnutého psa předat z důvodů, které nemohl nijak ovlivnit.

Takové důvody bez omezení zahrnují:

 • Pokud se z plánovaného páření nenarodí štěňata, pokud fena nezabřezne, nebo pokud se štěňata narodí mrtvá.
 • V případě, že se plánovaný pár změní a fena nemůže být připuštěna s vybraným psem a Inzerent se rozhodne ji připustit s jiným psem.
 • V případě, že narozené štěně zemře ve velmi nízkém věku, nebo pokud se narodí se zdravotními problémy, které při porodu nebylo možné předvídat.

V každém případě je Poskytovatel služby povinen vrátit pouze částku, která se rovná zaplacené záloze.

Zákazník si je vědom toho, že Inzerent má povinnost vrátit dvojnásobnou částku zálohy pouze tehdy, když vybraného psa prodal někomu jinému. V takovém případě může Zákazník svůj požadavek vznést přímo na Inzerenta.

13/3 Podmínky, za kterých záloha nebude vrácena

Pokud Zákazník rezervaci zruší po 24 hodinách, Inzerent má právo si zálohu ponechat, kromě případů, uvedených v bodu 13/1. Pokud byla uhrazena celková kupní cena, Poskytovatel služby je povinen vrátit Zákazníkovi částku, sníženou o výši zálohy.

Pokud k předání psa nedojde vinou Zákazníka, má Inzerent právo si celou zálohu ponechat a může psa prodat někomu jinému. Poskytovatel služby má právo nákup smazat.

Následující případy se pokládají za porušení podmínek ze strany Zákazníka:

 • Pokud Zákazník ihned po odeslání platby (do 48 hodin) nekontaktuje Inzerenta ohledně předání psa.
 • Pokud Zákazník nedorazí na místo, na kterém se s Inzerentem dohodli v určeném datu a čase a Inzerent se s ním nemůže spojit prostřednictvím poskytnutých kontaktních informací po dobu dvou dnů od dohodnutého setkání.
 • Zákazník se v dohodnuté datum a čas neukáže a psa si nepřevezme ani během následujících 2 dnů.

14. DALŠÍ SLUŽBY

14/1 Služba „Štěně na míru“

Štěně na míru je služba prostřednictvím které Wuuff najde štěně/ štěňata odpovídající preferencím Zákazníka. Zákazník vyplní dotazník o jeho/ jejích preferencích, které slouží jako základ pro vyhledávání štěňátka na Wuuffu. Wuuff nemůže tuto službu poskytnout Zákazníkovi, který dotazník nevyplní.

Pokud Zákazník vytvoří objednávku skrze službu Štěně na míru, Wuuff se zavazuje splnit uvedené požadavky a najít slíbené štěně/ štěňata.

Wuuff si rezervuje právo na zrušení svých závazků pokud podmínky v dotazníku Zákazníka není možné splnit. V takových případech Wuuff informuje Zákazníka o tom, které podmínky je možné splnit. Pokud Zákazník nové podmínky přijme, Wuuff se zavazuje požadavky objednávky splnit.

Tato služba je k dispozici ve 3 balíčcích.

ZÁKLADNÍ balíček

Základní balíček stojí 10 € + DPH. Uvedená cena je za vybrané plemeno a skládá se z a) vyplnění dotazníku, b) zaslání upozornění Chovatelům, kteří chovají vybrané(á) plemeno(a).

Chovatelé ve vybrané(ných) zemi(ích) budou upozorněni prostřednictvím e-mailu. Wuuff rozesílá vybraným Chovatelům následující info: a) o jaké plemeno má Zákazník zájem, b) kontaktní údaje Zákazníka. Chovatel pak může podrobnosti řešit přímo se Zákazníkem.

Tato služba je považována za splněnou tím, že odpovídající Chovatelé obdrží upozornění e-mailem, a poskytnutím seznamu kontaktovaných Chovatelů Zákazníkovi ve lhůtě 30 dnů. Pokud si o to Zákazník výslovně pořádá, Wuuff může přiložit k odesílané zprávě Chovateli také vyplněný dotazník Zákazníka.

Pokud je plánované datum koupě vzdálené více než 6 měsíců, je služba považována za splněnou ve chvíli, kdy je vytvořen seznam dostupných Chovatelů ve vybrané(ných) oblasti(tech), a který je pak do 30 dnů zaslán Zákazníkovi.

Zákaznická podpora je k dispozici na telefonu během týdne v časech 9:00 – 18:00 hodin. Na zprávy prostřednictvím Facebook Messengeru nebo e-mailu bude reagováno během 12 hodin.

GARANTOVANÝ balíček

Garantovaný balíček stojí 13 € + DPH.  Uvedená cena je za vybrané plemeno a skládá se z a) vyplnění dotazníku, b) zaslání upozornění Chovatelům, kteří chovají vybrané(á) plemeno(a), c) nalezení Chovatele(ů), kteří budou mít alespoň 1 dostupného psa na prodej, s ohledem na vybrané(á) plemeno(a) a v odpovídající době.

Wuuff vynaloží veškeré možné úsilí, aby zajistilo, že vybraní Chovatelé nahrají svá dostupná štěňata na stránky Wuuff, není to ale možné garantovat z takových důvodů, které platforma Wuuff nemůže nijak ovlivnit.

Tato služba je považována za splněnou tím, že odpovídající Chovatelé obdrží upozornění e-mailem, a poskytnutím seznamu kontaktovaných Chovatelů Zákazníkovi ve lhůtě 30 dnů. Wuuff také vybere alespoň 3 Chovatele, kteří budou mít v daném čase a od vybraného plemene nejméně 1 psa k dispozici na prodej.

Pokud se Wuuffu nepodaří najít alespoň 3 Chovatele, kteří odpovídají preferencím a     dostupnosti psů, Wuuff vrátí 100% ceny za vybraný balíček Štěněte na míru.

Zákaznická podpora je k dispozici na telefonu během týdne v časech 9:00 – 18:00 hodin. Na zprávy prostřednictvím Facebook Messengeru nebo e-mailu bude reagováno během 12 hodin.

VIP balíček

VIP balíček stojí 50 € + DPH.  Uvedená cena je za vybrané plemeno a skládá se z a) vyplnění dotazníku, b) zaslání upozornění Chovatelům, kteří chovají vybrané(á) plemeno(a), c) nalezení Chovatele(ů), kteří budou mít alespoň 1 dostupného psa na prode, s ohledem na vybrané(á) plemeno(a) a v odpovídající době, d) pomoci při výběru nejvhodnějšího plemene na základě preferencí Zákazníka, e) asistence Zákazníkovi v průběhu doručování psa a komunikace s chovatelem (např. překládání).

Tato služba je považována za splněnou tím, že odpovídající Chovatelé obdrží upozornění e-mailem, a poskytnutím seznamu kontaktovaných Chovatelů Zákazníkovi ve lhůtě 30 dnů. Wuuff také vybere alespoň 3 Chovatele, kteří budou mít v daném čase a od vybraného plemene nejméně 1 psa k dispozici na prodej.

Pokud bude Zákazník osobně potřebovat, můžeme mu pomoci s nalezením nejvhodnějšího plemene, které odpovídá jeho/ jejímu životnímu stylu a preferencím. Wuuff tuto pomoc poskytne v závislosti na informacích, které Zákazník v dotazníku poskytl a s ohledem na jeho/ její zkušenosti se světem psů. Jedná se pouze o poradenství, zodpovědnost za výsledné rozhodnutí patří Zákazníkovi.

Pokud to bude třeba, může také Zákazník požádat o asistenci Wuuffu v rámci zařizování doručení psa a poskytnutí pomoci při komunikaci s chovatelem. To zahrnuje kontaktování vybraných Chovatelů telefonicky nebo e-mailem v jednom nebo více cizích jazycích.

Pokud se Zákazník rozhodně koupit štěně ze zahraničí, Wuuff se zavazuje, že doručení zařídí. Cena za poštovné není ve VIP balíčku zahrnuta.

Wuuff psy inzerované na stránkách nevlastní. Práva a povinnosti s ohledem na vybrané štěně se týkají Zákazníka a Chovatele, Wuuff do případných právních sporů mezi nimi nezasahuje.

Zákaznická podpora je k dispozici na telefonu během týdne v časech 9:00 – 18:00 hodin. Na zprávy prostřednictvím Facebook Messengeru nebo e-mailu bude reagováno během 12 hodin.

14/2 Služba Štěněčí asistent

Zákazník má možnost využít služeb našeho Štěněčího asistenta. Pokud si Zákazník tuto službu zaplatí, Wuuff se zavazuje pomoci při komunikaci mezi Kupujícím a Chovatelem za účelem zajištění vybraného štěněte pro Kupujícho.

Komunikační asistence je primárně k dispozici v Maďarštině, Angličtině, Polštině a Ruštině. Komunikace v dalších jazycích je po následné domluvě také možná.

Komunikační asistence zahrnuje kontaktování Zákazníků (Chovatelů a Kupujících) skrze Facebook Messenger, e-mail či telefonicky.

Pokud si Zákazník tuto službu zaplatí, Wuuff se zavazuje asistovat při výše uvedené komunikaci až po dobu 14 dnů. Wuuff pomáhá při uzavírání dohod a zařizování přepravy psa mezi Kupujícím a Chovatelem.  

14/3 Pomoc s přepravou

Pokud Zákazník potřebuje, může požádat Wuuff o pomoc při zařizování přepravy a poskytnutí asistence při komunikaci. Když si Zákazník službu „Pomoc s přepravou“ uhradí, Wuuff se zavazuje informovat Zákazníka o přepravě (předpokládané náklady, potřebné dokumenty apod.) a zařídí transport zakoupeného štěněte k Zákazníkovi.

Cena za poštovné v balíčku Pomoci s přepravou není zahrnuta.

Tato služba je považována za splněnou když zakoupené štěně dorazí na Zákazníkovu adresu.

Wuuff sám doručení neprovádí, ale zařizuje průběh přepravy.

14/4 Profil chovatele

Chovatelé mohou požádat o založení tzv. Profilu chovatele, který představuje  možnost provozovat vlastní webovou stránku chovatelské stanice.

Profily chovatelů fungují ve formě ročního nebo měsíčního předplatného. Více se o tom můžete dočíst zde.

15. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY A JEJÍ ZRUŠENÍ, SOULAD S PŘEDPISY, PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA

15/1 Právo na stažení a zrušení objednávky

V souladu se sekcí 20 Vládního nařízení 45/2014 (II.26) o podrobných pravidlech pro uzavírání smluv na dálku mezi spotřebitelem a prodávajícím, má Uživatel právo od smlouvy odstoupit a smlouvu zrušit bez udání důvodu, pokud to udělá v souladu s podmínkami daných služeb. Uživatelem dle tohoto bodu se dále rozumí Uživatel, který se podle výše uvedeného nařízení kvalifikuje jako Spotřebitel. Poskytovatel služeb je povinen dodržovat data, stanovená v těchto VPP ohledně počátku poskytování služeb, pokud Uživatel v odděleném prohlášení, vydaném před zaplacením za služby, konkrétně vyžádá a dá Poskytovateli služeb svolení k započetí poskytování služeb popsaných v těchto VPP před vypršením lhůty (14 dní), předem stanovené v odstavci 20 (2) b) vládního nařízení. V tomto prohlášení Uživatel souhlasí s tím, že po zahájení poskytování služeb nemá právo na odstoupení od smlouvy nebo jejího zrušení během 14 dnů od data jejího podepsání, ale má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit v souladu s podmínkami smlouvy do doby, než bude služba kompletně dokončena. Po kompletním dokončení služby Uživatel pozbývá právo na zrušení smlouvy.       

Zákazník může uplatnit své právo na stažení nebo zrušení objednávky s pomocí šablony prohlášení, uvedené v příloze k těmto VPP, nebo jiným prohlášením, které jednoznačně vysvětluje stejný záměr. Je zodpovědností Zákazníka prokázat, že využil svého práva na zrušení nebo odstoupení v souladu s tímto odstavcem. Pokud chce Zákazník využít svého práva na zrušení nebo odstoupení od smlouvy, musí zaslat jasně formulované prohlášení, kde uvede své úmysly, nebo vzorek prohlášení na adresu, uvedenou v bodě 1 těchto VPP (e-mailem nebo na poštovní adresu).

15/2 Prohlášení zákazníka v rámci zahájení poskytování služeb

Souhlasem s těmito VPP Zákazník činí konečné prohlášení, ve kterém požaduje po Poskytovateli služeb, aby do 14 dnů začal poskytovat své zabezpečené platební služby a záruční služby Wuff. Zákazník bere na vědomí, že nemá právo smlouvu po dokončení provedené služby zrušit, ani od ní odstoupit.

15/3 Soulad s předpisy a předpokládaná záruka

S ohledem na psy nabízenými v inzerátech není Poskytovatel vázán dodržováním předpisů a poskytováním předpokládané záruky, protože Poskytovatel služeb tyto psy nevlastní. Za případné stížnosti Zákazníka ohledně konkrétního psa je vždy zodpovědný Inzerent.

16. ZÁKAZNICKÁ PODPORA, ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Poskytovatel služeb provozuje elektronickou zákaznickou podporu, která má na starosti postřehy a zpětnou vazbu od Uživatelů, prošetřuje a řeší stížnosti, a poskytuje Uživatelům informace. Služba je k dispozici na následující emailové adrese:

Addresa zákaznické podpory: 1103 Budapest, Kőér utca 2. a. lház.

Internetová adresa (URL): wuuff.dog

Poskytovatel služby je povinen prošetřit stížnosti bez odkladu, a pokud je to nutné, také je vyřešit. Pokud není Zákazník spokojen se způsobem, jakým Poskytovatel služby stížnost řešil, Poskytovatel servisu bez zbytečného odkladu vypracuje zápisy z podnětu a své stanovisko k věci a e-mailem zákazníkovi zašle odpověď. Není-li možné okamžitě stížnost prošetřit, Poskytovatel služeb vypracuje zápis stížnosti a pošle ji Zákazníkovi e-mailem.

Poskytovatel služeb je povinen písemně odpovědět na stížnosti, zaslané na výše uvedenou adresu, do 30 dnů. Pokud je stížnost zamítnuta, Poskytovatel služeb je povinen vysvětlit a obhájit důvod zamítnutí. Poskytovatel služeb je povinen si odpověď uchovat po dobu 1 roku, a na vyžádání ji ukázat příslušným kontrolním orgánům.

17. OCHRANA ÚDAJŮ

Poskytovatel služeb je oprávněn ukládat soukromé údaje od Uživatele pouze za konkrétními účely a pouze kvůli provedení smlouvy a případnému pozdějšímu ověřování podmínek smlouvy. Poskytovatel služeb nesmí sdílet informace Uživatele s žádnou třetí stranou, s výjimkou vydavatele kreditní karty a s výjimkou třetích stran, které jsou registrovány jako subdodavatelé Poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb spravuje údaje Zákazníka v plném souladu s ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto informací, které tímto ruší Směrnici 95/46/ EC (Obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen "GDPR").

18. RŮZNÉ

Obsah webové stránky slouží pouze informativním účelům. Uživatel používá stránku na své vlastní riziko a vlastní odpovědnost. Poskytovatel služeb nezodpovídá za žádnou škodu nebo újmu, a není povinen platit odškodné za podobné škody, které mohou vzniknout používáním stránky, a které utrpí Uživatel nebo třetí strana.

Poskytovatel služeb nevlastní živé psy kteří jsou na stránce nabízeni. Poskytovatel služby pouze zajišťuje bezpečnou platbu a inzertní rozhraní mezi Uživateli na webové stránce. Poskytovatel služby je zodpovědný pouze za tyto transakce.

Poskytovatel služeb se distancuje od právních sporů mezi Uživateli. Uživatel je povinen neobviňovat Poskytovatele služeb za žádnou škodu a žádat odškodnění týkající se jakýchkoliv právních sporů. Poskytovatel služby není zodpovědný za žádné inzeráty, nahrané na stránku. Poskytovatel služeb se nepodílí na předání a odeslání inzerovaného psa, které probíhá dle vzájemné dohody mezi Uživateli.

Odesláním objednávky Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými provozními podmínkami a Ochranou soukromí Provozovatele služby, a je si vědom toho, že jsou pro něj závazné. Poskytovatel služby prohlašuje, že inzertní stránka, kterou provozuje, odpovídá bezpečnostním standardům a nepředstavuje pro Uživatele riziko. Nakupování a inzerování na stránce předem předpokládá, že si je Uživatel vědom technických omezení internetu a uznává vznik možných chyb spojených s touto technologií. Poskytovatel služeb nezodpovídá za žádnou škodu, která vyplyne z potíží s připojením ke stránce. Uživatel je plně odpovědný za ochranu svého počítače a za data v počítači uložená.

Poskytovatel služby není zodpovědný za škodu, způsobenou událostmi, které jsou mimo jeho kontrolu (tzv. „force majeure“) včetně, ale ne výlučně, škod způsobených použitím nebo nefunkčností stránky, úpravy údajů třetí osobou, pozdním doručením informací, počítačových virů, chyb softwaru, potížemi s připojením k internetu, a dalšími technickými nebo systémovými chybami.

Všechny údaje a informace umístěné na stránce, stejně jako design a struktura stránek, jsou chráněny autorskými právy. Použití těchto prvků bez dovolení majitele bude považováno za poškození práv a porušení zákona o duševním vlastnictví a jiných nařízení. Nikdo nemá povolení měnit, kopírovat, zveřejňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem prezentovat či používat ke komerčním účelům materiály umístěné na stránce, aniž by předem požádal o přístup k autorským právům.

Poskytovatel služby má právo tyto VPP kdykoli jednostranně změnit bez předchozího oznámení. Dodatek vchází v platnost ve chvíli jeho zveřejnění na webové stránce. Jestliže kterýkoli bod z těchto VPP bude shledán neplatným, tento bod nemá vliv na platnost celých VPP. V takovémto případě obě strany bezodkladně nahradí neplatný bod platnou dohodou v souladu s jejich původním záměrem v době, kdy byla smlouva uzavřena.

Strany, uvedou, že nemají v úmyslu vést soudní spor na základě těchto VPP, a spory budou řešit smírčí cestou.

Smluvní strany se pokusí urovnat své spory ohledně této smlouvy vzájemnou dohodou. Pokud se jim nepodaří dosáhnout dohody tímto způsobem, strany souhlasí s tím, že se spory budou řešit výhradně u Court of Arbitration attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Budapest v souladu s jeho vlastními předpisy a postupy řízení.

Tato smlouva slouží jako arbitrážní dohoda v souladu s dokumentem Act LXXI z roku 1994 na arbitráž. Strany souhlasí s tím, že počet arbitrů bude jeden a že Arbitrážní soud bude postupovat v souladu se svými postupy a předpisy.

Tyto VPP a právní vztahy založené na smlouvě se řídí zákony České Republiky. Všechny záležitosti, které nebyly popsané v těchto VPP, podléhají platným zákonům České Republiky.

Budapešť, 14. listopad 2022.

Příloha č. 1:

Vzor Prohlášení o zrušení

Komu:

Já, zde podepsaný/á ................................. prohlašuji, že tímto uplatňuji své právo zrušit smlouvu na objednávku následujících služeb.

Datum uzavření smlouvy odpovídá datu začátku platební služby:

Jméno zákazníka:

Adresa zákazníka:

Podpis zákazníka (pouze v případě odeslání prohlášení tištěnou formou)

Zákazník se zavazuje proplatit odůvodněné náklady Poskytovatele služby, pokud služba proběhla v pořádku na předešlou žádost Zákazníka, a pokud Zákazník požádá o zrušení služby až poté, co její provedení již bylo zahájeno.

Zákazník nemá právo na zrušení objednávky v případě smluv souvisejících s poskytovanými službami (v tomto případě platební služby) poté, co bylo provedení služby kompletně dokončeno, pokud Poskytovatel služeb začal službu provádět na výslovnou žádost Zákazníka a s jeho předchozím souhlasem. Zákazník si je vědom, že nebude mít právo na zrušení objednávky poté, co bude služba kompletně dokončena.

Používáme cookies v zájmu zajištění lepších online zážitků.

Pokračováním v prohlížení stránek, souhlasíš te používáním cookies podle našich pravidel ochrany soukromí. Více informací