Etický kód kupujícího

Chcete inzerovat štěně?
Tipy pro chovatele

Wuuff byl založen s cílem spojit etických chovatelů s lidma kterí chteji zodpovědne vybrat a vlastnit psa. Tenhnhle závazek je současti jak se spolupodílet pro blaho zvížat, co je spůsoben chybníma praktikama se štenátma a nelegálnim rozmnožováni.

Na to abychom tůto misiji dosáhli se ptáme a očekávame, že každej kdo plánuje vlastnit péjska, jestli je koůpen vod Wuuff aneb jinud, aby akceptovali a dodržovali morálně standardy zakotvené v našem etickém kodexu níze.

Etický kódex majitele péjska

Rozumíme že pes není produkt masové produkce ale žijící bytost. Před tím než si vyberu psa se zavazuje do budoucna jako zodpovědný majitel že budu brát v úvahu následovně:

  • charakteristika plemena
  • výzvy spojen s charakteristikou plemen
  • a jakékoliv potížě které mohou béjt typické pro plemeno, budů se vzdělávat o plemene y více zdrojú ( veteřina, chovatelé atd.)

Podle informací které dostanů budu posudzovat jestli jsem schopen předpokladat povinnosti vybraného plenena.

Budů čestnýa pravdivý na jaký ůčel chci koupit péjska( domácej maznáčik, výstavy, stráźení)

Jsem si vědom že chovatel bude nejvíc oboznaměn o plemene, proto rozumím jestli poe je vybrán pro jiný ůčel než jsem deklaroval, tak pes možná nebude hoden pro mne( napr. Vliké a pomalé plemeno pro jakekoliv aktívni športy (napr.velike a pomale pemeno pro aktivni sport)

Zavazuji se připravit můj domov a lidé v ňem. Zabezpečím aby všichni členově domácnosti soůhlasili s řízením psa a uvědomej si zřetelne charakteristiku a pravděpodobné chování plemena. Udělám můj domov bezpečným a zajistim bezpečnost psa z oboch strán jestli už členů domácnosti a nečlenů (např. Bezpečnej plot a hranice pozemku). Budou připravěn na příchod psa ( granule, potrebz pro psa atď.)

Rozumím že vyšetření poskytuje 100 percentní záruku ohledňe zdraví potomstva. Rozumím že popri tějch všech momentálne dostupních zdravotných testoch pes může bejt nemocný, navzdory velice opatrní možní starostlivosti chovatelů.

Souhlasím poskytnout správný přostredí pro zachováni zdraví psa vrátaně:

  • Potravou relevantní věku a plemenu psa.
  • Fyzické aktivity zodpovědajíci plemenu a věku psa.
  • Pravidění veteřinárni kontroly.
  • Jestli se vyskytne jakéjkoliv zdravotní nemoc anebo problém vemou mého psa bezodkladně k veteřinarů.

Chápu že nedostatek třéningu, duševní a socálni aktivity mohou spůsobit problém ze správaním.

V každém případe jestli se vyskytne problém se psem v budoucnosti, budů informovat chovatele.

V případě jakéjkoliv neočekávaný změn v mém osobním živote, a jestli že nebudou schopen opatrovat psa budu okamžite informovat chovatele. V žádnem případě nenechám psa na ulici.

Když kupujůci zaplatí cey Wuuff, podujme se na hodnocení poskytovanem wuuff.dog v prospech jiních. Při vykonaní hodnocení chovatelé budou přesentovat ůpřimnou a přesní možnost zakladejíci na pravých faktoch ( jestli je to pozitívni anebo negatívni)

Přehlasuji že soůhlasim a jsem zavázan Etickým kódexem.

Etický kódex je aktuálni od (18 Dubna 2018) a vstupuje do platnosti v tém jistým čase. Jakékoliv zrušení anebo úpravy jsou platní.

Používáme cookies v zájmu zajištění lepších online zážitků.

Pokračováním v prohlížení stránek, souhlasíš te používáním cookies podle našich pravidel ochrany soukromí. Více informací