Tipy a rady
Tipy a rady

Etický kód kupujícího

Chcete inzerovat štěně?
Tipy pro chovatele

Etický kód kupujícího

Kupující (dále jen „zákazník“) který si koupil nebo rezervoval mazlíčka přes wuuff.dog souhlasí a přijímá tyto provozní podmínky, stanovené v Etickém kódu.

Zákazník se zavazuje, že bude zodpovědný majitel domácího mazlíčka. Zákazník před výběrem zvířete zváží následující: charakteristiku plemene, výzvy, které péče o toto plemeno přináší, choroby a zdravotní rizika, která se k plemeni vážou. Zákazník si o plemeni zjistí co nejvíce informací z různých zdrojů (veterináři, chovatelské stanice atd.) Ze získaných informací zákazník posoudí, zda je schopen zajistit vše, co je k chovu konkrétního plemene zapotřebí.

Zákazník bude během získávání informací a hledání svého mazlíčka respektovat reputaci dalších chovatelských stanic. Zákazník nebude poskytovat falešné, negativní informace o ostatních chovatelských stanicích a nebude předávat ani informace, které dávají základ pro nedůvěru. Navíc zákazník nebude očekávat, že některá chovatelská stanice bude hodnotit nebo recenzovat jinou chovatelskou stanici.

Zákazník připraví svůj domov i sebe předem, než jeho nový mazlíček přijede. Zákazník zajistí že všichni členové domácnosti s příchodem nového mazlíčka souhlasili a budou si vědomi konkrétní charakteristiky  a očekávaného chování plemene mazlíčka. Zákazník ručí za bezpečnost svého domova a za to, že zvíře bude chráněno a v bezpečí se členy domácnosti a před okolním prostředím (např. bezpečné oplocení hranic pozemku). Zákazník bude připraven na příchod mazlíčka (krmení, potřeby pro péči o srst, atd.).

Zákazník souhlasí, že bude upřímný a pravdivý ohledně účelu, ke kterému si zvíře koupil (domácí mazlíček, výstavy, ochrana majetky atd).

Zákazník souhlasí, že prodávající bude mít znalosti a vědomosti o plemeni, a zákazník chápe, že pokud si psa koupí za jiným účelem, než tím, který uvedl, zvíře pro něj možná nebude vhodné. (Např. velké a pomalé plemeno pro psí agility sporty atd).

Při koupi nebo při domlouvání (telefonicky, emailem nebo osobním setkáním) zákazník prohlašuje, že bude respektovat druhé a že je nebude obtěžovat. Navíc bude zákazník respektovat soukromí chovatelské stanice. Pokud nedojde k předchozí domluvě, zákazník nebude navštěvovat pozemek chovatelské stanice, nebude telefonovat pozdě v noci (pokud to nebude bezpodmínečně nutné) a podobně.

Zákazník po úspěšném předání mazlíčka ohodnotí chovatelskou stanici v souladu s pravidly wuuff.dog, aby mohl pomoci dalším budoucím kupujícím. Zákazníkovo hodnocení bude upřímné a přesné, aby bylo prospěšné pro ostatní.

Zákazník zajistí, že hodnocení bude pouze psanou formou a bude založeno pouze na skutečných faktech (ať už pozitivních nebo negativních).

Zákazník si bude potřebovat sám zjistit, zda zdravotní prohlídky proběhly u rodičů vámi vybraného mazlíčka, a tím se minimalizuje propuknutí choroby. Zákazník souhlasí, že prohlídky neposkytují 100% záruku, pokud se týká zdraví potomstva.

Zákazník přijímá všechny následky koupě mazlíčka od rodičů, kteří zdravotní testy nemají, a možnosti, že díky tomu bude zdraví zvířete porušeno.

Zákazník chápe, že zvíře není produktem masové výroby, ale že se jedná o živou bytost. Výsledkem je, že díky rozdílů v technikách chovu může dojít ke geneticky neovlivnitelným vlastnostem.

Zákazník si je vědom, že mazlíček může onemocnět i v mládí, navzdory té nejlepší možné péči. Po předání štěněte jsou běžné následující zdravotní problémy (průjem, nachlazení, zarudlé oči atd.). Zákazník bude s prodávajícím jednat v dobré vůli a souhlasí předem s tím, že tento typ onemocnění není důvodem k vrácení zvířete.

V případě jakéhokoliv problému s mazlíčkem, který se objeví v budoucnosti, bude zákazník informovat prodávajícího, aby byl problém vyřešen vzájemnou spoluprácí obou zúčastněných.

Zákazník přejímá plnou zodpovědnost za správné zacházení, péči, vývoj a bezpečnost mazlíčka. Pokud zákazník nedokáže plnit některou z povinností, a to povede k onemocnění zvířete, je pouze zákazníkovou odpovědností zaplatit případné výdaje za zdravotní péči. A pokud se zvíře ztratí, zákazník udělá vše, co je v jeho silách, aby zajistil jeho návrat.

Zákazník prohlašuje, že přijímá Etický kód, souhlasí s ním, a bude se jím závazně řídit.

Etický kód je platný (od 12.16.2016.) a v této chvíli vchází v platnost. Jakékoliv změny nebo úpravy jsou platné.