Tipy a rady

Etický kód prodejce

Chcete inzerovat štěně?
Tipy pro chovatele

Etický kód prodejce

Wuuff byl vytvořen s cílem dát dohromady etické chovatele s lidmi, kteří chtějí zodpovědně vybrat a vlastnit psa. Tímto závazkem se podílíme na potlačování problémů ohrožujících dobré životní podmínky zvířat, které jsou způsobovány nekalými postupy množíren psů a nekorektními chovateli.

Abychom své vytyčené mise úspěšně dosáhli, prosíme a očekáváme od každého chovatele čistokrevných psů, ať už inzerují svého nového psa na platformě Wuuff nebo jinde, aby dodržovali a řídili se morálními standardy uvedenými v Etickém kódu níže.

Všechny chovatelské stanice a psí chovatelé, kteří používají tuto webovou stránku musí souhlasit a dodržovat následující Etický kód, a jsou vázáni standardy chování jím učenými. Pokud někdo nahlásí nevhodné chování, které není v souladu s Etickým kódem, budeme to prošetřovat. Pokud se pochybení prokáže, chovatel bude z platfomy Wuuff odebrán.

Etický kód chovatele

Cílem chovatele je udržovat a zaručit zdraví zvířat a zachování standardních plemenných charakteristik. Chovný pár je vybrán s ohledem na tyto skutečnosti.

Jsem si vědom standardních charakteristik plemene a důležitosti zdravotní péče, a udělám vše pro to, aby chov probíhal bez sebemenších problémů.

Souhlasím s pravidly klubů chovatelských stanic, ve kterých jsem zaregistrován. Splňuji všechny pořadavky na rodiče psa, které kluby vyžadují s ohledem na péči a chov psů.

Zajistím, že chovatelská stanice psa a můj majetek splňují požadavky a standardy konkrétních zákonů na ochranu zvířat v zemi, kde žiji. (“O zvíře musí být postaráno dobrým majítelem a musí mu být zajištěny nezbytné fyzické a psychické potřeby, a zajištěny adekvátní podmínky pro život.”)

Potvrzuji, že všechny údaje uvedené na wuuff.dog jsou platné a přesné, a jsou poskytnuty ty nejdůležitější informace. Toto zahrnuje mimo jiné všechny informace, které uveřejním o sobě a své chovatelské stanici, informace o mých psech, jejich zdraví, cen z výstav a úspěchů. Za žádných okolností vědomě nikomu nesdělím nepravdivé informace, ať již se jedná o potencionálního zákazníka nebo nového majitele psa.

Dokud bude pes v mé péči, zajistím, aby se mu dostalo všech potřebných očkování a odčervení, počínaje nejpozději do 8 týdnů věku. Psi jsou očipováni a jejich registrace je předána nové rodině. Pokud bude vybraný pes exportován, budu respektovat a řídit se zákony týkající se převozu psů.

Pečlivě vyberu a poučím kteréhokoliv nového potencionálního majitele psa, abych se ujistil, že je tou pravou osobou pro dané plemeno a že bude schopen(a) zajistit tu nejlepší péči a zázemí. Poradím, jak psa vychovávat a rád(a) v pomohu i v budoucnu.

Při převozu psa informuji nového majitele, že vše, co bylo uvedené v inzerátu, mu bude předáno. Při předávání psa informuji zákazníka o důležitých věcech, které by měl vědět ohledně péče o psa a pokud je to možné, poskytnu tyto informace novému zákazníkovi písemně.

Jsem zodpovědný za poskytnutí rodokmenu nebo rodného listu, podle toho, co je v inzerátu uvedeno, a zajistím, aby nový majitel dokumenty obdržel. Pokud dokumenty v době převozu psa nejsou ještě hotové, udělám vše pro to, aby byl rodokmen/ rodný list co nejdříve hotový.

Zajistím, aby zákazník věděl, že má vzít psa k veterináři během 48hodin od převozu (a veterináře doporučím).

Deklaruji a garantuji, že budu udržovat a respektovat reputaci ostatních chovatelů a  chovatelských společností. Nebudu sdělovat nepravdivé, nepodložené nebo negativní informace o ostatních chovatelích a nebudu šířit informace, které by mohli podpořit nedůvěru.

Deklaruji, že přijímám a jsem vázán Etickým kódem. Tento Etický kód je v současnosti platný od 18.dubna 2018 a od dané chvíle je také vymahatelný. Jakékoliv úpravy nebo dodatky jsou platné.