TERMENI ȘI CONDIȚII

Acești Termeni și Condiții Generale, denumiți în continuare TCG, stabilesc drepturile și obligațiile Wuuff Kft ca operator al site-ului disponibil la adresa www.wuuff.dog (numărul de înregistrare al societății: Cg.13-09-118887, înregistrat la biroul: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.) - în continuare: Furnizor de servicii - și drepturile și obligațiile Clientului care utilizează serviciile electronice - în continuare: Utilizator.

1. DATELE FURNIZORULUI SERVICIULUI

Nume: Wuuff Kft.
Sediul social: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.
Numărul de înregistrare al societății comerciale: 13-09-184810
Numele autorității de înregistrare: Budapesta Környéki Törvényszék Cégbírósága (Tribunalul regional din Budapesta)
Numărul de identificare fiscală al Furnizorului de servicii: 25843480-2-13
Numărul de telefon al Furnizorului de servicii: +36 30 384-5524
Pagina web a Furnizorului de servicii: wuuff.dog
Adresa de e-mail a Furnizorului de servicii: help@wuuff.dog

2. INFORMAȚII GENERALE

Prin începerea utilizării site-ului web, Utilizatorul acceptă implicit TCG și Declarația de confidențialitate. Prin acceptarea TCG și a Declarației de confidențialitate, Utilizatorul confirmă faptul că este familiarizat cu conținutul lor și le acceptă ca fiind obligatorii.
Acest TCG este valabil începând cu data de 20 iunie 2018, până la data revocării sau a actualizării sale.

Furnizorul de servicii trebuie să îndosarieze acest TCG. Acest TCG va fi semnat numai electronic prin acceptarea explicită și semnătura electronică a Utilizatorului. Acest TCG este echivalentul unui acord scris care este disponibil și poate fi încheiat numai în limba maghiară. Furnizorul de servicii nu cade sub incidența niciunui cod de conduită.

Limba oficială a site-ului web este engleza. Orice comunicare cu operatorul sau efectuarea oricăror solicitări se va face numai în limba maghiară sau engleză. Acest TCG se va aplica tuturor serviciilor electronice furnizate de pe teritoriul Ungariei și utilizate în Ungaria sau în străinătate, care au loc prin intermediul anunțurilor de pe site-ul web wuuff.dog (denumit în continuare „site web”). TCG se va aplica, de asemenea, tuturor tranzacțiilor furnizate de pe teritoriul Ungariei și utilizate în Ungaria sau în străinătate, care sunt efectuate între părțile definite în prezentul contract. Achizițiile realizate prin intermediul site-ului web sunt reglementate de Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale activităților electronice și ale serviciilor societății informaționale (denumită în continuare „Ektv.”) și de Capitolul IV din Decretul guvernamental 45/2014 (II.26.) privind normele detaliate ale contractelor încheiate între consumatori și furnizori, care transpun Directiva privind drepturile consumatorilor 2011/83 26.), Consiliul și Actul V din 2013 din Codul civil al Ungariei.

Utilizatorul poate fi orice persoană fizică sau juridică sau organizație fără personalitate juridică. Orice vizitator, fie că este sau nu este înregistrat pe site-ul web, se califică drept Utilizator.Orice Utilizator înregistrat care prin utilizarea site-ului web își rezervă sau cumpără un câine prin intermediul unui anunț se va califica drept Client.

Cel care publică anunțul este un Utilizator înregistrat care urcă un anunț pe site-ul web și care deține câinele căruia îi face reclamă sau care este însărcinat de către proprietar să plaseze anunțul.

Doar câinii de rasă pură cu pedigree sau certificat de naștere pot fi postați pe site-ul web. Cel care publică anunțul va garanta faptul că animalul căruia îi face reclamă este sănătos și are efectuate vaccinările și documentele corespunzătoare vârstei sale.

3. UTILIZAREA SERVICIILOR

3/1. Informații generale

Pagina cu anunțuri de pe site-ul web wuuff.dog face reclamă câinilor. Câinii publicați pe site-ul web pot fi cumpărați on-line prin intermediul site-ului sau personal, utilizând informațiile de contact furnizate de către cel care publică anunțul.

Orice Utilizator poate căuta gratuit pe site-ul web și poate contacta Utilizatorii care au publicat anunțuri. Orice Utilizator poate să se înregistreze pe site-ul web și să aibă dreptul de a face publicitate, de a cumpăra și, în cazul unei tranzacții reușite, de a evalua cealaltă parte. Furnizorul de servicii oferă Utilizatorilor o interfață de publicitate pe site-ul web wuuff.dog pentru a face publicitate câinilor în mod constant. Utilizatorul poate publica anunțurile câinilor prin interfața de administrator oferită de Furnizorul de servicii. Navigarea pe site-ul web, contactarea Utilizatorului (folosind informațiile de contact furnizate) și căutarea pe site sunt gratuite. Anumite servicii, precum Puppy Match, anunțurile pentru cuiburile viitoare, publicarea unui anunț sau crearea unui profil public de crescător sunt disponibile contra unei taxe. Utilizatorul va efectua o plată numai dacă își rezervă sau cumpără un câine prin intermediul site-ului web (vezi: Prețuri).

3/2. Wuuff.dog este un site de anunțuri

Wuuff.dog servește drept loc de întâlnire pentru viitorii posesori și crescătorii de câini. Furnizorul de servicii nu este implicat în relațiile juridice dintre Clienți (cu excepția Wuff Pay). În consecință, Furnizorul de servicii nu are nicio influență asupra conținutului anunțurilor și nu este răspunzător pentru acuratețea și legitimitatea acestora.

4. ÎNREGISTRAREA

Utilizatorul trebuie să facă clic pe elementul din meniul Înregistrare (Regisztráció) și să completeze formularul care apare. Furnizorul de servicii informează Utilizatorul despre înregistrarea reușită prin e-mail și trimite un link de activare pentru a confirma înregistrarea. Utilizatorii își pot șterge înregistrarea în orice moment, trimițând un mesaj la adresa de e-mail help@wuuff.dog. Sau, după conectare, Utilizatorii pot șterge înregistrarea din propriul cont, cu condiția să nu aibă anunțuri  active înregistrate în sistem. După primirea mesajului Utilizatorului, Furnizorul de servicii va șterge imediat înregistrarea Utilizatorului. Atunci când înregistrarea Utilizatorului este ștearsă, datele Utilizatorului sunt șterse imediat din sistem. Cu toate acestea, această acțiune nu va șterge datele și documentele referitoare la anunțurile și achizițiile anterioare. Datele șterse nu pot fi recuperate. Utilizatorul se obligă să furnizeze date personale autentice în timpul înregistrării.

Dacă datele furnizate de Utilizator se dovedesc a fi false, Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge înregistrarea fără o notificare prealabilă. Furnizorul de servicii are dreptul să excludă orice utilizator care oferă în mod repetat date false sau, din orice motiv, neadevărate. Într-un astfel de caz, Utilizatorul nu are dreptul să solicite daune, dar pe de altă parte el va fi obligat să plătească pentru daunele suferite de Furnizorul de servicii.

5.  PUBLICAREA ANUNȚURILOR

Înregistrându-se pe acest site web, Utilizatorul va avea dreptul de a plasa anunțuri după selectarea unuia dintre pachetele pentru crescători disponibile. Utilizatorul poate să-și încarce anunțurile prin interfața de administrator oferită de Furnizorul de servicii. Utilizatorul ia la cunoștință faptul că încărcarea unui anunț ilegal poate duce la declanșarea procedurilor administrative. Utilizatorul acceptă ca Furnizorul de servicii să poată trimite mesaje automate către adresa de e-mail a Utilizatorului privind confirmarea, datele și starea actuală a anunțului încărcat pe site-ul web.

6. CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, CONȚINUTUL ANUNȚURILOR

Utilizatorul își asumă răspunderea nelimitată și exclusivă pentru legalitatea conținutului pe care îl publică pe site-ul web al Furnizorului de servicii, incluzând, dar fără a se limita la conținutul anunțului și imaginile atașate. Utilizatorul declară că, în cazul în care publică orice conținut protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, acesta deține drepturile de utilizare necesare pentru publicarea unui astfel de conținut. În ceea ce privește astfel de conținut, Utilizatorul va plăti toate taxele revendicate cu orice titlu. Utilizatorul este direct responsabil pentru orice daună  sau încălcare a drepturilor Furnizorului de servicii sau ale unei terțe părți ca rezultat al utilizării conținutului neautorizat sau necorespunzător.

Cel care publică anunțul acordă dreptul Furnizorului de servicii să utilizeze imaginile furnizate în anunț în scopuri de marketing și să le publice pe site-urile de socializare (Facebook, Instagram, Pinterest, etc.)

7. ȘTERGEREA SAU RESTRICȚIONAREA ANUNȚURILOR

Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge din sistemul său, fără nicio notificare prealabilă, date, informații, fotografii care nu respectă legea, care sunt imorale sau nepotrivite și anunțuri care induc în eroare, care sunt false sau din orice alt motiv neadevărate, inclusiv reclamele ascunse.

În plus, Furnizorul de servicii are dreptul să șteargă sau să reclasifice anunțul dacă acesta încalcă oricare dintre prevederile prezentate la punctele de mai jos sau dacă una dintre aceste prevederi este relevantă pentru anunț:

• Utilizatorul înregistrează simultan mai multe anunțuri ale aceluiași câine sau face reclamă mai multor câini într-un singur anunț.

• Utilizatorul nu face publicitate unui câine (ci oricărui alt animal viu, obiect, element de uz casnic, produs, serviciu, etc.).

• Utilizatorul plasează anunțul într-o categorie de rasă incorectă.

• Utilizatorul modifică imaginea atașată anunțului, plasează o reclama pe aceasta.

• Anunțul necesită o descriere cât mai detaliată posibil a câinilor.

• Anunțul include date false sau înșelătoare.

• Dacă Furnizorul de servicii ia la cunoștință informații despre un comportament presupus ilegal cu privire la anunț.

8. ACORDUL PRIVIND PLATA

Furnizorul de servicii oferă Utilizatorului posibilitatea de a rezerva sau cumpăra câini prin intermediul site-ului web la prețuri specificate de către cel care publică anunțul.

În baza împuternicirii oferite de cel care publică anunțul, Furnizorul de servicii va colecta depozitul sau prețul integral de cumpărare a câinelui publicat pe site-ul web wuuff.dog de la Client, folosind una dintre metodele de plată definite la punctul 9 din prezentul TCG. Cel care publică anunțul acceptă acest acord prin înregistrarea pe interfața de administrare a Furnizorului de servicii. Obligația de plată apare numai atunci când serviciul de plată al site-ului web este utilizat cu privire la un câine rezervat sau cumpărat de pe site-ul web. Numai cel care publică anunțul este obligat să respecte această reglementare. Taxa pentru serviciile de plată este de 8% din prețul de cumpărare a câinelui, dar nu mai puțin de 8000 HUF. Furnizorul de servicii va emite o factură pentru cel care a publicat anunțul, care va fi trimisă în format electronic prin e-mail.

Cel care publică anunțul este de acord cu faptul că, în cazul în care o tranzacție de cumpărare este finalizată și confirmată cu succes, Furnizorul de servicii va transfera în contul său bancar prețul de achiziție sau depozitul, din care se scade taxa de serviciu. În timpul decontării conturilor, pentru a evita transferul repetat de bani și pentru a simplifica procesul, părțile sunt de acord ca Furnizorul de servicii să deducă taxa de serviciu din fondurile colectate în numele celui care a publicat anunțul și să transfere această suma rămasă în contul bancar al celui care a publicat anunțul în interval de 48 de ore după primirea confirmării reușitei tranzacției.

Furnizorul de servicii va emite doar o factură a taxei de serviciu către cel care a publicat anunțul. Cel care a publicat anunțul se obligă să emită o factură sau chitanță a prețului integral de cumpărare a câinelui către Client în momentul predării. Furnizorul de servicii oferă celui care a publicat anunțul toate datele necesare pentru a emite factura.

Serviciul de plată al Furnizorului de servicii nu se califică și nu poate fi considerat un serviciu de escrow, deoarece, în cazul utilizării serviciului de plată, Furnizorul de servicii oferă Clientului garanții cu privire la anunțurile publicate pe site-ul web.

9. METODE ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

La confirmarea achiziției efectuate de către Client, Furnizorul de servicii va indica prețul integral de cumpărare definit de către cel care a publicat anunțul sau (în cazul rezervării) suma exactă a depozitului necesar, adică suma totală care trebuie plătită. În confirmare, Furnizorul de servicii va indica, de asemenea, toate datele necesare , informații esențiale pentru efectuarea cu succes a tranzacției de plată (suma totală exactă, informații privind metodele de plată, numărul de identificare al comenzii, etc.). Clientul poate plăti depozitul sau prețul integral de achiziție Furnizorului de servicii în următoarele moduri:

9/1. Plata cu cardul:

Plata imediată a prețului integral de cumpărare sau a depozitului (la alegerea Clientului) poate fi executată prin sistemul Borgun. Sistemul utilizează canale securizate și funcționează automat. Borgun nu primește notificări privind datele personale și informațiile referitoare la obiectul achiziției de la Furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii nu este informat cu privire la conținutul de date al site-ului de plată și nu stochează astfel de date. Browserul de internet al Utilizatorului trebuie să accepte criptarea SSL pentru a putea efectua plăți cu cardul. Suma indicată ca suma totală a comenzii va apărea imediat ca fiind reținută în contul bancar al Utilizatorului.

9/2. Plata prin transfer bancar:


În acest caz, Clientul plătește prețul integral de cumpărare a câinelui sau depozitul (la alegerea Clientului) înainte de primirea câinelui, prin transfer bancar în Contul bancar al Furnizorului de servicii (Wuuff Kft.) nr. 12010855-01583745-00100004, deschis la Raiffeisen Bank . În cazul efectuării plății în avans, Clientul are dreptul să primească câinele numai după ce transferul este creditat în contul bancar al Furnizorului de Servicii, informație pe care Furnizorul de servicii o notifică prompt Clientului și celui care a publicat anunțul. În cazul unui transfer bancar, data scadenței plății este de 2 zile lucrătoare.

Data plății este data în care depozitul sau prețul integral de cumpărare este creditat în contul bancar al Furnizorului de servicii. Dacă clientul nu reușește să-și îndeplinească obligația de plată la timp și depozitul sau prețul integral de cumpărare nu este creditat în contul bancar al Furnizorului de servicii până la data scadenței specificată de Furnizorul de servicii, atunci Furnizorul de servicii are dreptul să se retragă din contract. Furnizorul de servicii trebuie să informeze Clientul cu privire la retragerea sa din contract din cauza neîndeplinirii obligațiilor de către Client, fără întârziere, prin e-mail.

9/3. Plata prin PayPal:

Plata prețului integral de cumpărare sau a depozitului (la alegerea Clientului) poate fi efectuată și prin sistemul PayPal. Făcând clic pe Plătește prin PayPal, Clientul este redirecționat automat la terminalul de plată PayPal. Plata poate fi inițiată după conectarea sau înregistrarea la PayPal. PayPal este un serviciu securizat prin care utilizatorii PayPal pot efectua plăți fără a utiliza cardul de credit / debit. Utilizatorii PayPal primesc un cont electronic  la care pot atașa contul bancar, prin urmare plata online este ușoară și sigură. Furnizorul de servicii nu este informat despre activitatea site-ului de plată și nu este răspunzător pentru acesta, deoarece este operat de PayPal.

Plata imediată a prețului integral de cumpărare sau a depozitului (la alegerea Clientului) poate fi executată prin sistemul Borgun. Sistemul utilizează canale securizate și funcționează automat. Borgun nu primește notificări privind datele personale și informațiile referitoare la obiectul achiziției de la Furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii nu este informat cu privire la conținutul de date al site-ului de plată și nu stochează astfel de date. Browserul de internet al utilizatorului trebuie să accepte criptarea SSL pentru a putea efectua plăți cu cardul. Suma indicată ca suma totală a comenzii va apărea imediat ca fiind reținută în contul bancar al Utilizatorului.

Pentru a plăti un depozit sau prețul integral de cumpărare pentru câine, Utilizatorul se va înregistra pe site-ul web (vezi punctul 4 pentru etapele de înregistrare). Utilizatorul poate plăti un depozit sau prețul integral de cumpărare pentru câine.

Cumpărare – Plata Wuuff

Sistemul va afișa valoarea corectă a depozitului și prețul integral de cumpărare. Utilizatorul poate selecta tranzacția adecvată și poate continua cumpărăturile. Înainte de a efectua o plată, Clientul va studia și va accepta acest TCG. Sistemul oferă în mod automat Clientului pașii tehnici necesari pentru încheierea contractului. Clientul poate întrerupe procesul oricând înainte de trimiterea comenzii.

Înainte de finalizarea achiziției, Clientul are posibilitatea de a examina datele pe care le-a furnizat și de a corecta erorile. Atunci când Clientul plasează o comandă, acesta trebuie considerată drept o declarație legală privind încheierea unui contract. Contractul încheiat pe cale electronică intră în vigoare atunci când confirmarea Furnizorului de servicii este livrată Clientului. Contractul încheiat astfel în limba maghiară între părți trebuie considerat un acord scris. Furnizorul de servicii trebuie să îndosarieze contractul și să îl păstreze timp de doi ani de la data încheierii acestuia. Prețul indicat ca suma totală a achiziției va reprezenta întotdeauna un preț de cumpărare brut. Prețul va fi indicat în moneda pe care Utilizatorul a selectat-o.

Furnizorul de servicii permite celui care a publicat anunțul să modifice prețul câinilor publicați pe site-ul de anunțuri. Schimbarea intră în vigoare simultan cu publicarea pe site-ul web și nu se va aplica prețului câinilor deja rezervați sau achiziționați. În cazul în care, în ciuda măsurilor de precauție luate de Furnizorul de servicii, prețurile incorecte sunt publicate pe site-ul web, în special prețuri evident incorecte care diferă foarte mult de prețurile cunoscute, general acceptate sau estimate sau prețuri precum HUF „0” sau HUF  „1”, care ar putea fi rezultatul unei erori de sistem, cel care a publicat anunțul nu este obligat să vândă câinii la aceste prețuri incorecte. În astfel de cazuri, cel care a publicat anunțul poate oferi spre vânzare câinele la prețul corect, iar Clientul, fiind conștient de acest preț, poate retrage comanda. Tranzacțiile de plată sunt procesate în timpul orelor de program, în zilele săptămânii de la 8:00 la 19:00. Utilizatorii pot plăti depozitul sau prețul integral de cumpărare în afara perioadei definite anterior.

Dacă plățile se fac după orele de program, acestea vor fi procesate a doua zi. După încheierea tranzacției de plată, Clientul primește un mesaj automat de sistem care conține toate informațiile importante ale achiziției și numărul unic de indentificare a tranzacției. Confirmarea finală a achiziției este trimisă după comunicarea cu cel care a publicat anunțul. După efectuarea achiziției, Furnizorul de servicii îl va notifica pe cel care a publicat anunțul  de faptul că animalul publicat a fost rezervat sau cumpărat.

Cel care a publicat anunțul are la dispoziție 24 de ore pentru a indica Furnizorului de servicii dacă animalul este încă disponibil sau a fost vândut altcuiva. Dacă animalul selectat a fost vândut altcuiva sau nu este de vânzare din alt motiv sau dacă cel care a publicat anunțul nu trimite o confirmare în perioada dată, rezervarea sau achiziția vor fi șterse. În plus, Furnizorul de servicii va șterge anunțul câinelui dat din interfață. Clientul va fi informat cu privire la fiecare pas de către Furnizorul de servicii prin e-mail. În acest caz, Furnizorul de servicii va restitui în întregime suma plătită clientului în momentul efectuării comenzii, cu excepția cazului în care clientul dorește să selecteze un alt câine. În acest caz, prețul de cumpărare deja plătit va fi compensat cu prețul de cumpărare al câinelui nou selectat. Dacă animalul selectat este disponibil, Furnizorul de servicii va trimite confirmarea finală a achiziției către Client. Apoi, Clientul trebuie să îl contacteze prompt pe cel care a publicat anunțul în termen de 24 de ore pentru a finaliza achiziția.

Furnizorul de servicii va confirma identitatea câinelui verificând unicitatea sa, cum ar fi microcipul, înainte ca animalul să fie transferat Cumpărătorului.
Toate celelalte drepturi ale Cumpărătorului și obligațiile Crescătorului - în special cele referitoare la sănătatea și comportamentul câinelui - vor fi soluționate între Cumpărător și Crescător.

11. CONFIRMAREA PREDĂRII

Notificarea trimisă Clientului îi reamintește acestuia să confirme primirea cu succes a câinelui și îi solicită să îl evalueze pe cel care a publicat anunțul. Prin trimiterea confirmării efectuării cu succes a transferului, Clientul recunoaște faptul că animalul cumpărat arată sănătos și dispune de toate documentele indicate în anunț și incluse în prețul de achiziție. În cazul achiziționării unui câine cu pedigree, Clientul este de acord ca cel care a publicat anunțul să-i trimită pedigree-ul atunci când acesta este pregătit, în conformitate cu Codul de conduită al vânzătorului.
Clientul confirmă primirea cu succes a câinelui în termen de 48 de ore de la primirea notificării. În cazul în care Clientul nu confirmă primirea în intrevalul de timp indicat, Furnizorul de servicii va presupune că transferul a fost reușit, iar plata va fi efectuată automat către cel care a publicat anunțul.

12. EVALUAREA UTILIZATORULUI


După ce Furnizorul de servicii primește confirmarea efectuării cu succes a transferului câinelui, Utilizatorii înregistrați au posibilitatea de a evalua cealaltă parte a tranzacției.
Evaluarea este voluntară. Utilizatorii pot ajuta alți utilizatori să fie mai informați.

Utilizatorul va exprima o opinie bine fundamentată, luând în considerare faptul că evaluarea sa va fi accesibilă tuturor Utilizatorilor și că evaluarea nu poate fi modificată ulterior. Evaluarea Utilizatorilor ar trebui să fie în scris și nu poate include nici o formulare sau expresii abuzive care să încalce drepturile cuiva referitoare la personalitate. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a șterge evaluările ce includ astfel de expresii.
Utilizatorul este de acord cu faptul că Furnizorul de servicii poate utiliza conținutul modificat, moderat sau tradus al evaluărilor în scopuri promoționale. Utilizatorii pot adresa plângeri legate de evaluări către Furnizorul de servicii, utilizând oricare dintre datele de contact incluse în TCG. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a șterge evaluările care au primit reclamații și de a suspenda dreptul Utilizatorului care a a oferit o evaluare discutabilă de a publica evaluări în viitor.

13. POLITICA DE RAMBURSARE
13/1 Condiții referitoare la anularea rezervării


Clientul își poate anula rezervarea unui câine în termen de 24 de ore de la momentul rezervării, selectând câinele corespunzător și făcând clic pe elementul de meniu Câinii mei rezervați (Lefoglalt kutyáim). În acest caz, Furnizorul de servicii va rambursa integral depozitul, utilizând aceeași metodă de plată pe care a utilizat-o Clientul. Suma rambursată integral va fi creditată în contul bancar al Clientului în termen de 1-7 zile lucrătoare, în funcție de metoda de plată. În caz de anulare nejustificată după 24 de ore, Clientul acceptă faptul că depozitul nu va fi rambursat. În caz de anulare după 24 de ore, depozitele vor fi rambursate Clientului numai în următoarele cazuri: În cazul în care Clientul solicită compensarea depozitului deja plătit în contul depozitului pentru un alt câine. Sau, în cazul în care câinele care a fost rezervat, dar nu a fost predat încă, are oricare dintre următoarele probleme sănătate:

• Hernia inguinalis
• 2-4 rotule luxate
• 2 - 4 murmure cardiace
• Defecte grave ale ochiului (de exemplu, orbire)
• Deficit de auz (surd sau auz cu o singură ureche)
• Alte afecțiuni grave moștenite genetic sau defecte congenitale
• Alte răniri sau defecte care vor schimba ireversibil caracteristicile câinelui
• Moarte.

Dacă transferul nu reușește din motive atribuite celui care a publicat anunțul, Clientul trebuie să notifice Furnizorul de servicii în termen de 24 de ore de la eșecul transferului. Furnizorul de servicii va rambursa Clientului suma integrală reprezentând depozitul sau prețul de cumpărare și va permite acestuia să îl evalueze pe cel care a publicat anunțul pe interfață. Motive care justifică o astfel de anulare:

• Câinele din anunț și câinele oferit de cel care a publicat anunțul sunt vizibil diferiți.
• Câinele nu îndeplinește alte condiții prezentate în anunț: (cip, înregistrări de vaccinare lipsă, starea de sănătate, probleme cu pedigree-ul, etc.).
• Câinele selectat dă dovadă de frică sau agresiune excesivă și, prin urmare, Clientul dorește să anuleze achiziția.
• Părinții câinelui selectat nu au testele de sănătate și rezultatele competiționale care au fost indicate în anunț. Cel care a publicat anunțul nu poate să furnizeze documente care să verifice aceste teste și rezultate.

13/2 Retragerea cererii de dublare a depozitului


Clientul recunoaște faptul că câinii sunt ființe vii și renunță la a solicita dublarea depozitului dacă cel care a publicat anunțul nu poate să predea câinele convenit din motive care nu îi pot fi atribuite.

Astfel de motive includ, fără a se limita la:
• Dacă puii nu se nasc din împerecherea planificată, dacă femelele nu reușesc să conceapă sau dacă puii se nasc morți.
• În cazul în care se schimbă împerecherea planificată și femela nu poate fi împerecheată cu masculul selectat, iar cel care a publicat anunțul decide să împerecheze femela cu un alt mascul.
• În cazul cățelilor născuți, dacă cățelul moare la o vârstă foarte fragedă sau dacă cățelul are o stare de sănătate care nu a putut fi anticipată la naștere.

În oricare dintre aceste cazuri, Furnizorul de servicii va rambursa numai suma egală cu depozitul.

Clientul ia la cunoștință faptul că cel care a publicat anunțul este obligat să restituie dublul depozitului numai dacă a vândut câinele selectat altcuiva. În acest caz, Clientul își poate cere dreptul direct celui care a publicat anunțul.

13/3 Condiții referitoare la păstrarea depozitului


Dacă Clientul anulează rezervarea după 24 de ore, cel care a publicat anunțul are dreptul să păstreze depozitul, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 13/1. În cazul în care a fost plătit prețul integral de cumpărare a câinelui, Furnizorul de servicii va restitui Clientului suma rezultată după deducerea depozitului.

Dacă transferul nu reușește din motive care pot fi atribuite Clientului, cel care a publicat anunțul are dreptul să păstreze depozitul și poate să vândă câinele altcuiva. Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge achiziția.

Următoarele cazuri se califică drept încălcări ale contractului din partea Clientului:
• În cazul în care, după efectuarea plății, Clientul nu îl va contacta cu promptitudine (în termen de 48 de ore) pe cel care a publicat anunțul pentru a discuta despre predarea câinelui.
• În cazul în care Clientul nu va apărea la locația celui care a publicat anunțul la data și ora stabilite, iar cel din urmă nu îl poate contacta utilizând informațiile de contact furnizate timp de două zile după întâlnirea convenită.
• Clientul nu se prezintă la data și ora stabilite și nu preia câinele în următoarele două zile.

14. ALTE SERVICII

14/1 Serviciul de găsire a cățelului

Serviciul de găsire a cățelului este un serviciu prin care Wuuff găsește un cățel /mai mulți căței pe baza preferințelor personale ale Clientului. Clientul completează un chestionar despre preferințele sale, care stau la baza căutării cățelului de către Wuuff. Wuuff nu poate oferi acest serviciu dacă Clientul nu completează chestionarul.

Dacă clientul plasează o comandă prin intermediul Serviciului de găsire a cățelului, Wuuff se angajează să își îndeplinească obligațiile și să găsească puiul/puii făgăduit/ți.

Wuuff își rezervă dreptul de a anula îndeplinirea obligației sale dacă pe baza chestionarului completat de Client este puțin probabil ca cererile să fie îndeplinite. În aceste cazuri, Wuff informează clientul cu privire la condițiile pe care Wuff este capabil să le îndeplinească. Dacă Clientul acceptă noile condiții, Wuff se obligă să onoreze comanda.

Serviciul este disponibil sub forma a 3 pachete.

Pachetul BASIC

Pachetul de bază costă 10 EUR + TVA. Prețul este pe rasă și constă în: a) completarea chestionarului; b) notificarea crescătorilor care reproduc rasa (ele) selectate.

Crescătorii din țara / țările selectate vor fi notificați prin e-mail. Wuuff trimite următoarele informații crescătorilor respectivi: a) rasa solicitata de Client b) datele de contact ale Clientului. Crescătorul poate apoi să discute detaliile în mod direct cu Clientul.

Se consideră că serviciul este îndeplinit prin notificarea Crescătorilor potriviți prin e-mail și prin oferirea Clientului de către Furnizor a listei de Crescători contactați în termen de 30 de zile. La cererea explicită a Clientului, Wuff poate atașa chestionarul completat la scrisoarea trimisă Crescătorului.

Dacă data planificată a achiziționării este peste mai mult de 6 luni, atunci se consideră că serviciul este îndeplinit prin întocmirea unei liste de Crescători disponibili în regiunile selectate și trimiterea ei Clientului în 30 de zile.

Suportul pentru clienți este disponibil prin telefon între orele 9:00 - 18:00 în zilele lucrătoare. Solicitările prin intermediul Facebook Messenger sau e-mail vor primi răspuns în termen de 12 ore.

Pachetul GARANTAT


Pachetul garantat costă 13 € + TVA. Prețul este pe rasă și constă în a) completarea chestionarului; b) notificarea crescătorilor care împerechează rasa/le selectată/e; (c) găsirea de Crescători care au / vor avea cel puțin 1 câine la dispoziție pentru vânzare din rasa/ele selectată/e în intervalul de timp dat.

În timp ce Wuff va încerca să ceară Crescătorilor selectați să publice anunțuri cu cățeii disponibili pe site-ul Wuuff, acest lucru nu poate fi garantat din motive care nu țin de controlul lui Wuff.

Se consideră că serviciul este îndeplinit prin notificarea Crescătorilor potriviți prin e-mail și prin furnizarea listei de Crescători contactați Clientului în 30 de zile. Wuuff selectează, de asemenea, cel puțin 3 Crescători care au / vor avea cel puțin 1 câine disponibil pentru vânzare din rasa/ele selectată/e în intervalul de timp dat.

Dacă Wuuff nu reușește să găsească cel puțin 3 Crescători cu câini disponibili conform preferințelor, atunci Wuuff va rambursa  100% prețul pachetului Serviciului de găsire a cățelului.

Suportul pentru clienți este disponibil prin telefon între orele 9:00 - 18:00 în zilele lucrătoare. Solicitările prin intermediul Facebook Messenger sau e-mail vor primi răspuns în termen de 12 ore.

Pachetul VIP


Pachetul VIP costă 50 EUR + TVA. Prețul este pe rasă și constă în: a) completarea chestionarului; b) notificarea crescătorilor care împerechează rasa/le selectată/e; (c) găsirea de Crescători care au cel puțin 1 câine la dispoziție pentru vânzare din rasa/ele selectată/e în intervalul de timp dat; d) ajutor la selectarea celei mai potrivite rase in funcție de preferințele Clientului; e) asistarea Clientului pentru transport și comunicare (ex. traducere).

Se consideră că serviciul este îndeplinit prin notificarea Crescătorilor potriviți prin e-mail și prin furnizarea listei de Crescători contactați Clientului în 30 de zile. Wuuff selectează, de asemenea, cel puțin 3 Crescători care au / vor avea cel puțin 1 câine disponibil pentru vânzare din rasa/ele selectată/e în intervalul de timp dat.

Clientul poate primi ajutor personal în găsirea celei mai potrivite rase pentru stilul său de viață și preferințe, dacă este necesar. Wuuff oferă acest ajutor pe baza informațiilor oferite de Client în chestionar și pe baza experienței sale în domeniul câinilor. Acesta este doar un sfat, iar responsabilitatea pentru decizia finală aparține Clientului.

Clientul poate solicita, de asemenea, ajutorul lui Wuuff în aranjarea transportului și furnizarea de asistență în comunicare, dacă este necesar. Aceasta implică contactarea Crescătorilor selectați prin telefon sau e-mail în una sau mai multe limbi străine.

În cazul în care Clientul alege să cumpere un cățel din străinătate, atunci Wuuff se angajează să aranjeze transportul. Prețul transportului nu este inclus in pachetul VIP.

Wuuff nu deține câinii publicați pe site. Drepturile și obligațiile privind cățelul ales sunt între Client și Crescător, iar Wuuff nu intervine în litigiile legale dintre aceștia.

Suportul pentru clienți este disponibil prin telefon între orele 9:00 - 18:00 în zilele lucrătoare. Solicitările prin intermediul Facebook Messenger sau e-mail vor primi răspuns în termen de 12 ore.

14/2 Serviciul de asistență în achiziționarea cățelului


Clientul are opțiunea de a folosi Serviciul nostru asistență în achiziționarea cățelului. Dacă Clientul alege să plătească pentru acest serviciu, atunci Wuuff se angajează să intermedieze comunicarea între Cumpărător și Crescător pentru a obține cățelul ales pentru Cumpărător.

Asistența de comunicare este disponibilă în principal în limbile maghiară, engleză, poloneză și rusă. Comunicarea în alte limbi este, de asemenea, disponibilă la cerere.

Asistența de comunicare implică contactarea Clienților (Crescătorii și Cumpărători) pe Facebook Messenger sau prin e-mail sau telefon.

În cazul în care Clientul alege să plătească pentru acest serviciu, atunci Wuuff se angajează să asiste comunicarea în modurile menționate mai sus timp de până la 14 zile. Wuuff ajută la efectuarea achiziției și la organizarea transportului între Crescător și Cumpărător.

14/3 Asistență la transport


Clientul are opțiunea de a solicita asistența Wuuff în aranjarea transportului și furnizarea de asistență în comunicare, dacă este necesar. În cazul în care Clientul alege să plătească pentru Serviciul de Asistență la transport, atunci Wuuff se angajează să informeze Clientul cu privire la transport (costuri, documente, etc.) și să organizeze transportul cățelului cumpărat către Client.

Prețul de transport nu este inclus în pachetul de Asistență la transport.

Se consideră că serviciul este îndeplinit dacă cățelul achiziționat ajunge la adresa furnizată de Client.

Wuuff nu desfășoară activități de transport , ci organizează acest proces.

14/4 Profilul de Crescător


Crescătorii au opțiunea de a solicita un Profil de Crescător, ceea ce înseamnă a avea o pagină proprie pentru canisa lor.

Profilul de Crescător funcționează pe bază de abonament lunar sau anual. Poți citi mai multe detalii aici.

15. DREPTURILE DE RETRAGERE ȘI ANULARE, CONFORMITATEA CU REGULILE, GARANȚIE IMPLICITĂ
15/1 Drepturi de retragere și anulare


În conformitate cu secțiunea 20 din Decretul guvernamental 45/2014 (II.26) privind normele detaliate privind contractele la distanță între consumatori și întreprinderi, Utilizatorul are dreptul să se retragă din contracte și să anuleze contractele fără o justificare în ceea ce privește serviciile. În ceea ce privește drepturile de retragere și anulare, Utilizatorul, conform acestui punct, va desemna în continuare un Utilizator care se califică drept consumator în conformitate cu actul de mai sus. Furnizorul de servicii este în măsură să îndeplinească datele scadente definite în prezentul TCG cu privire la începerea furnizării de servicii, în cazul în care Utilizatorul, într-o declarație separată emisă anterior plății pentru servicii, solicită în mod explicit și acordă Furnizorului de servicii consimțământul să înceapă să furnizeze servicii în temeiul prezentului TCG înainte de expirarea termenului (14 zile) prevăzut la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Decretul guvernului. În această declarație, utilizatorul recunoaște că, după începerea prestării serviciilor, acesta nu își poate exercita dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, dar are dreptul să anuleze contractul fără justificare pe durata contractului până la executarea completă a serviciului. După efectuarea completă a serviciului, Utilizatorul nu are dreptul la anulare.

Consumatorul își poate exercita drepturile de retragere și de anulare prin utilizarea exemplarului menționat în anexa la prezentul TCG sau printr-o altă declarație care indică în mod clar aceeași intenție. Este responsabilitatea Consumatorului să demonstreze dacă și-a exercitat dreptul de retragere sau de anulare în temeiul prezentului alineat. În cazul în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere sau de anulare, acesta va trimite o declarație clară ce precizează intenția sau exemplarul amintit mai sus la adresa menționată la punctul 1 din prezentul TCG (prin e-mail sau prin poștă).

15/2 Declarația clientului privind începerea prestării serviciilor


Prin acceptarea acestui TCG, Clientul face o declarație clară solicitând Furnizorului de servicii să înceapă să furnizeze serviciile sale de plată securizate și serviciile de garanție Wuuff în termen de 14 zile. Clientul ia la cunoștință faptul că nu va avea dreptul să anuleze contractul după executarea completă a serviciului.


15/3 Respectarea regulilor și garanția implicită


În ceea ce privește câinii publicați în anunțuri, Furnizorul de servicii nu este obligat să respecte reglementările și garanția implicită, deoarece Furnizorul de servicii nu deține acești câini. Cel care publică anunțul răspunde pentru reclamații ale Clientului cu privire la câinele respectiv.

16. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI, GESTIONAREA PLÂNGERILOR


Furnizorul de servicii operează un serviciu de relații cu clienții electronic pentru a gestiona feedback-urile Utilizatorilor, pentru a investiga și remedia reclamațiile și pentru a furniza informații Utilizatorilor. Serviciul de asistență clienți este disponibil la următoarea adresă de e-mail: Adresa Serviciului de asistență clienți: 1103 Budapesta, Kőér utca 2. a. lház., adresă web (URL): wuuff.dog Furnizorul de servicii va investiga plângerea fără întârziere și o va remedia, dacă este necesar. În cazul în care Clientul nu este mulțumit de modul în care Furnizorul de servicii a rezolvat reclamația, Furnizorul de servicii va întocmi fără întârziere un document despre plângere și poziția sa cu privire la aceasta și va trimite documentul Clientului prin e-mail. În cazul în care nu este posibilă investigarea imediată a plângerii, Furnizorul de servicii va întocmi un document referitor la plângere și îl va trimite Clientului prin e-mail.

Furnizorul de servicii trebuie să răspundă în scris la plângerile trimise la adresele de mai sus în termen de 30 de zile. Dacă plângerea este respinsă, Furnizorul de servicii va justifica motivul respingerii. Furnizorul de servicii va păstra răspunsul timp de 1 an și îl va prezenta autorităților care îi controlează activitățile.

17. PROTECȚIA DATELOR


Furnizorul de servicii trebuie să stocheze datele primite de la Utilizator numai în scopuri specifice și numai pentru a executa contractul și pentru a verifica condițiile contractului la o dată ulterioară. Furnizorul de servicii nu va divulga datele Utilizatorului unor terțe părți, cu excepția emitentului cardului și cu excepția terților care acționează ca subcontractanți ai Furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii gestionează datele Clientului respectând în întregime dispozițiile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de abrogare a Directivei 95/46 /CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare: GDPR).

18. DIVERSE


Conținutul site-ului web servește doar scopurilor de informare. Utilizatorul poate folosi site-ul web pe propriul risc și pe propria răspundere. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu și nu este obligat să plătească pentru astfel de daune rezultate din utilizarea site-ului web și suferite de Utilizator sau de o terță parte.

Furnizorul de servicii nu deține câinii publicați pe site. Furnizorul de servicii oferă doar un serviciu de plată securizat și o interfață de publicitate între Utilizatori pe site-ul web. Furnizorul de servicii răspunde numai pentru aceste tranzacții.

Furnizorul de servicii este exonerat de orice pretenții și daune în orice litigii. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru niciun anunț încărcat pe site. Furnizorul de servicii nu este implicat în predarea și transportul câinelui din anunț, care se efectuează conform acordului reciproc între Utilizatori.

Prin plasarea comenzii, Utilizatorul declară că este familiarizat cu Termenii și Condițiile Generale ale Furnizorului de servicii și cu Declarația de Confidențialitate și recunoaște ca este obligat să le respecte. Furnizorul de servicii declară că site-ul web pe care îl administrează îndeplinește standardele de securitate și nu prezintă riscuri pentru utilizatori.

Efectuarea de achiziții și publicitatea pe site presupune faptul că Utilizatorul este conștient de limitările tehnice ale Internetului și recunoaște sursele de eroare asociate cu tehnologia. Furnizorul de servicii nu este răspunzator pentru nici un fel de daune cauzate de problemele de conectare la site-ul web. Utilizatorul este responsabil pentru protecția calculatorului său și a datelor stocate pe computer.

Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru pagube cauzate de evenimente care nu sunt controlate de acesta (forța majoră), incluzând, dar fără a se limita la daune cauzate de utilizarea sau inoperabilitatea site-ului web, modificarea datelor de către orice persoană, livrarea cu întârziere a informațiilor, defecțiuni software, probleme ale rețelei de internet, alte erori tehnice sau de sistem.

Toate datele, informațiile aflate pe site-ul web și designul și structura acestuia afișate pe site-ul web sunt protejate de drepturile de autor. Utilizarea acestor elemente fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor ar putea fi o încălcare a legilor privind proprietatea intelectuală și a altor reglementări. Nimeni nu are voie să schimbe, să reproducă, să publice, să prezinte sau să utilizeze în scopuri comerciale materialele aflate pe site fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Furnizorul de servicii are dreptul de a schimba condițiile TCG în mod unilateral în orice moment. Modificarea intră în vigoare la data publicării sale pe site. Dacă se consideră că anumite puncte ale acestui TCG nu sunt valide, acest punct nu va afecta validitatea întregului TCG. În acest caz, părțile vor înlocui punctul care nu este valid cu un acord valid fără întârziere, în conformitate cu intenția lor inițială la momentul încheierii contractului.

Părțile declară că vor intenționa să-și soluționeze în mod pașnic litigiile care decurg din acest TCG.

Părțile contractante vor încerca să-și rezolve disputele legate de acest contract de comun acord. În cazul în care nu reușesc să ajungă la un acord în acest sens, părțile convin ca litigiile să fie soluționate în mod exclusiv de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Ungariei, Budapesta, în conformitate cu propriul Regulament de procedură.

Acest TCG și relațiile juridice bazate pe contract sunt guvernate de legile Ungariei. Toate aspectele care nu sunt stipulate în prezentul TCG vor fi guvernate de legile în vigoare ale Ungariei.
Budapesta, 14 noiembrie 2022.

Anexa nr. 1: Exemplu de declarație de anulare către: Subsemnatul ................................. declar că îmi voi exercita dreptul de a anulare în ceea ce privește contractul privind furnizarea următoarelor servicii.

Data încheierii contractului cu privire la serviciile de plată: Numele Consumatorului: Adresa Consumatorului: Semnătura Consumatorului (numai în cazul depunerii declarației pe suport de hârtie). Consumatorul va rambursa costurile rezonabile Furnizorului de servicii dacă încetarea contractului a fost făcută la cererea prealabilă a consumatorului și dacă consumatorul își exercită dreptul de anulare după începerea executării contractului.

Consumatorul nu poate să își exercite dreptul de anulare cu privire la contractele de furnizare a serviciilor (în acest caz serviciile de plată) după executarea completă a serviciului, dacă Furnizorul de servicii a început să efectueze serviciul la cererea exprimată de consumator și cu acordul prealabil al acestuia. Consumatorul ia la cunoștință faptul că nu va avea dreptul la dreptul de anulare după executarea completă a serviciului.

Acest site foloseste cookies pentru a avea parte de cea mai bună experiență online.

Folosind acest site, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor în conformitate cu politica de confidențialitate. Alte informații