Kiskutyát szeretnél hirdetni?
Tippek Tenyésztőknek

Etikai kódex

Vásárló Etikai kódexe

Azon Vásárlók (továbbiakban Vevők) akik a wuuff.dog hirdetési oldalon keresztül vásárolják meg vagy foglalják le a kutyájukat kötelesek elfogadni és betartani ezen etikai kódexben rögzített szabályokat és feltételeket.

Vállalom, hogy felelős leendő kutyatartóként az általam kiválasztott kutyafajta tulajdonságairól, a tartásával járó nehézségekről illetve az esetlegesen a fajtára jellemző betegségekről még a kutya megvásárlása előtt több csatornán keresztül tájékozódom (állatorvosok, tenyésztők, fajtaklubbok). A kapott információkat mérlegelve eldöntöm, hogy tudom-e vállalni a kiválasztott kutyafajtával járó kötelezettségeket.

Tájékozódásom és érdeklődéseim során a Tenyésztők jó hírét tiszteletben tartom, róluk megalapozatlan rossz hírt, vagy bizalmatlanságra alapot adó információt nem terjesztek, valós tényeket hamis színben nem tüntetek fel. Tenyésztőtől nem várom el, hogy másik Tenyésztőt értékeljen.

Vállalom, hogy a kiválasztott kutya hazavitele előtt felkészítem a családomat és az otthonomat az új jövevény érkezésére. A velem egy háztartásban élő rokonaimmal egyeztetek mielőtt megvásárlom és hazaviszem a kutyát. Mindannyiukat megismertetem az általam választott kutyafajta jellegzetes tulajdonságaival, várható viselkedésével. Az otthonomat biztonságossá teszem mind a kutya mind a család mind a kívülállók tekintetében (pl.szükség esetén kerítés építése, megerősítése) továbbá felkészülök a kutya érkezésére (kutyatartási kellékek beszerzése, kutyatáp, stb.)

Kijelentem és szavatolom, hogy a Tenyésztőnek a valóságnak megfelelően tárom fel, hogy milyen célból szeretnék kutyát vásárolni (hobby, kiállítás, területőrzés, stb..).

Elismerem, hogy a Tenyésztő ismeri legjobban a tenyészetéből származó kutyákat ezáltal megértem, ha az általam választott kutya helyett másikat javasol vagy meglátása szerint az adott fajta nem való arra, amire szánom. (pl. nagy testű „lomha” fajta agility sportra stb.)

Vásárlásom, illetve az érdeklődéseim során (telefon, email vagy akár személyes beszélgetés) másokat tiszteletben tartok, nem sértegetek és tiszteletben tartom a Tenyésztő magánéletét. Hívatlanul, előzetes megbeszélés nélkül nem teszek nála látogatást, telefonhívást késő este (hacsak nem feltétlenül fontos) nem kezdeményezek.

Vállalom, hogy a sikeres átvételt követően a wuuff.dog hirdetési oldal által nyújtott értékelések megadásával segítem a jövőbeni vásárlókat és valós tényeken alapuló véleményemmel a segítségükre leszek a döntésük meghozatalában.

Kijelentem és szavatolom, hogy az értékelés(ek) írása során csak és kizárólag a valós tényekre hagyatkozom, a valóságtól semmilyen formában nem térek el (akár pozitív, akár negatív irányban).

Igyekszem egészségügyi szűrésekkel rendelkező szülőpártól kutyát vásárolni, ezzel minimalizálva az adott betegség előfordulásának esélyét. Elfogadom, hogy a szűrések nem nyújtanak 100%-os garanciát az utód egészségére vonatkozólag.

Viselem annak következményét, ha egészségügyi szűréssel/szűrésekkel nem rendelkező egyedektől származó kutyát vásárolok és a kutya megbetegszik.

Tudatában vagyok és elfogadom, hogy a kutya nem sorozatgyártás terméke, hanem egy élőlény. Ennek következtében meghatározott, a Tenyésztő akaratától független genetikai tulajdonságokkal is rendelkezhet.

Elfogadom, hogy a kutya a lehető leggondosabb törődés ellenére is megbetegedhet akár egy kisgyermek. A kutya átvételét követően egy ilyen típusú megbetegedés esetén (hasmenés, megfázás, huzattól piros szem stb.) jóhiszeműen járok el, a kutyát kezelem és nem követelek a Tenyésztőtől kártérítést, illetve elfogadom, hogy ilyen típusú megbetegedés nem ad okot a kutya visszavitelére.

A későbbiekben felmerülő kutyával kapcsolatos probléma esetén minden esetben tájékoztatom a Tenyésztőt és az adott probléma megoldása érdekében együttműködök vele.

Vállalom a felelősséget a kutya megfelelő tartása, gondozása, fejlődése és biztonsága tekintetében. Amennyiben valamely kötelességemnek nem teszek eleget vagy elmulasztom és ennek következtében a kutya megbetegszik, elkóborol a felelősség engem terhel és a tőlem elvárható módon kezeltetem, kerestetem a kutyát és biztosítom számára a gyógyulás lehetőségét.

Határozottan kijelentem, hogy jelen Vásárlói Etikai kódexet elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Jelen Vásárlói Etikai kódex a honlapon való megjelenéssel (2016.12.16) egyidejűleg lép hatályba, visszavonásáig illetve módosításáig érvényes.